Home

Changes in the physical fitness of volleyball players

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lewandowski, Andrzej
dc.contributor.author Siedlaczek, Aleksandra
dc.contributor.author Siedlaczek, Marcin
dc.contributor.author Grucza, Ryszard
dc.date.accessioned 2015-02-04T07:48:56Z
dc.date.available 2015-02-04T07:48:56Z
dc.date.issued 2012-10-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 26, pp. 85-89
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/v10251-012-0075-x
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2467
dc.description.abstract Objective: Volleyball is one of the most popular team sports in the world. As this is a non-contact sport, it is also regarded as a pleasant and safe form of recreation. However, there are commonly known reports about serious injuries which players who represent the highest level of sport performance suffer from. Attempts have been undertaken to define the scale of changes of health-related physical fitness components of the players participating in the starting season of the extra league of Polish Volleyball League. Method. Using the selected attempts of Eurofit test, health-related fitness features of the 12 players were examined at the beginning and at the end of the starting season in the following scope: flexibility, static arm strength, abdominal strength and endurance. In addition, explosive leg power as the most characteristic part of special volleyball skills was measured as well as the basic values of morphological features. Results. With the exception of flexibility, the test results showed a negative effect of starting season on the level of the physical fitness components examined. Not only did the components relate to performance-related fitness deteriorated, but also the health-related ones did. Thereby, the research results demonstrate negative effects of intensive performance of physical activity which is widely considered as beneficial for health. Conclusions were made about the necessity of selecting the intensity level of exercise which matches one's individual abilities. In case of professional sport, conclusions suggest paying attention to maintaining appropriate configuration of health-related physical components.
dc.description.abstract Wstęp. Piłka siatkowa jest jedną z najbardziej popularnych i lubianych gier zespołowych na świecie. Jako, że jest to sport bezkontaktowy, uważany za przyjemną i bezpieczną formę rekreacji ruchowej. Powszechnie znane są jednak doniesienia o poważnych kontuzjach zawodników najwyższego poziomu. Podjęto więc próbę określenia wielkości zmian komponentów sprawności fizycznej sprzyjających zdrowiu w okresie startowym zawodników ekstraklasy Polskiej Ligi Siatkówki. Metoda. Na początku i pod koniec okresu startowego, wykorzystując próby testu Eurofit, zbadano komponenty sprawności fizycznej sprzyjające zdrowiu 12 zawodników w zakresie: gibkości, siły statycznej, siły mięśni brzucha oraz wytrzymałości. Dodatkowo zmierzono siłę eksplozywną kończyn dolnych, jako najbardziej charakterystyczny przejaw sprawności specjalnej siatkarzy, a także podstawowe cechy morfologiczne. Wyniki. Z wyjątkiem wyników próby gibkość wykazano negatywny wpływ okresu startowego na poziom badanych komponentów sprawności fizycznej zawodników. Pogorszeniu uległy zarówno komponenty powiązane z osiągnięciami motorycznymi jak i ukierunkowane na zdrowie. Tym samym więc wyniki badań ukazują negatywne skutki intensywnej realizacji aktywności fizycznej powszechnie uznanej za sprzyjającą zdrowiu. Wnioski. Sformułowano wnioski o konieczności dobieranie poziomu intensywności ćwiczeń do indywidualnych możliwości, a w przypadku sportu wyczynowego zwracanie uwagi na utrzymanie odpowiedniego ukształtowania komponentów sprawności fizycznej powiązanych ze zdrowiem.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject men’s volleyball
dc.subject health-related fitness components
dc.subject professional sport
dc.subject starting season
dc.subject regress
dc.subject sport wyczynowy
dc.subject okres startowy
dc.subject zdrowie
dc.subject kontuzje
dc.subject regres
dc.title Changes in the physical fitness of volleyball players
dc.title.alternative Zmiany sprawności fizycznej mężczyzn uprawiających piłkę siatkową
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations