Home

Comparison of effectiveness in application of manual lymphatic drainage and kinesiology taping with patients suffering post mastectomy Lymphedema

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Ciesielska, Natalia
dc.contributor.author Sokołowski, Remigiusz
dc.contributor.author Klimkiewicz, Karolina
dc.contributor.author Kuriga, Mateusz
dc.contributor.author Hagner, Wojciech
dc.date.accessioned 2015-02-04T07:48:56Z
dc.date.available 2015-02-04T07:48:56Z
dc.date.issued 2012-10-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 26, pp. 17-22
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/v10251-012-0068-9
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2464
dc.description.abstract Introduction. According to the GUS study conducted in year 2008 in Poland is high morbidity in women because of malignant breast tumor (22,2% of all female cancer). After a mastectomy procedure about 30-50% of patients suffer from lymphedema as a consequence of axillary lymph nodes removal, what impedes returning to normal activity. Aim. Comparison of effectiveness of two methods suitable for elimination of mastectomy side upper limb lymphedema: Manual Lymphatic Drainage (MLD) (method A) and Kinesiology Taping (KT) (method B). Material and methods. Study was conducted in Oncology Center in Bydgoszcz on two groups of 10 women who experienced mastectomy procedure. All woman were treated comprehensively with following differences: Group I was treated with rehabilitation method A, and group II was treated with rehabilitation method B. Measurements representing the differences between the circumference of the upper limb in a given point before and after two weeks of rehabilitation has been made in nine different points of the upper limb in each of the patients. Results. For 4 of 9 the measured points the average decrease of lymphedema when method B is applied is significantly greater than with the application of method A. Conclusions. KT as a method of reducing the upper limb lymphedema after mastectomy could be more effective than the method MLD.
dc.description.abstract Wstęp. Według przeprowadzonych badań GUS w 2008 roku w Polsce występuje wysoka zachorowalność kobiet na nowotwory złośliwe piersi (22,2% zachorowalność kobiet na nowotwory). Po mastektomii u 30-50% ogółu operowanych kobiet dochodzi do obrzęku limfatycznego na wskutek usunięcia węzłów chłonnych pachowych, utrudniając powrót do prawidłowej aktywności. Cel. Porównanie skuteczności dwóch metod likwidacji obrzęku kończyny górnej po stronie mastektomii: Manualnego Drenażu Limfatycznego (MDL) (metoda A) oraz Kinesiology Taping (KT) (metoda B). Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Centrum Onkologii w Bydgoszczy na dwóch 10 osobowych grupach kobiet po mastektomii. Wszystkie kobiety były leczone kompleksowo z następującymi różnicami: I grupa przechodziła zabieg rehabilitacyjny metodą A, a II grupa - metodą B. Pomiarów dokonano w 9 różnych punktach kończyny górnej. Wartość pomiaru stanowiła różnica pomiędzy obwodem kończyny górnej w danym punkcie przed oraz po 2 tygodniach rehabilitacji. Wyniki. Dla 4 z 9 punktów średnie zmniejszenie obrzęku przy zastosowaniu metody B jest istotnie wyższe niż dla metody A. Wnioski. KT, jako metoda likwidacji obrzęku limfatycznego kończyny górnej po mastektomii, może być skuteczniejsza niż metoda MDL.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject lymphedema
dc.subject mastectomy
dc.subject lymphatic drainage
dc.subject Kinesiology Taping
dc.subject rehabilitation
dc.subject obrzęk limfatyczny
dc.subject mastektomia
dc.subject drenaż limfatyczny
dc.subject rehabilitacja
dc.title Comparison of effectiveness in application of manual lymphatic drainage and kinesiology taping with patients suffering post mastectomy Lymphedema
dc.title.alternative Porównanie skuteczności metod manualnego drenażu limfatycznego i kinesiology taping u pacjentek z obrzękiem limfatycznym po mastektomii
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations