Home

The Source of Phosphorus in Diet of 17 Year Old Youth

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Jankowska, Joanna
dc.contributor.author Szymelfejnik, Ewa
dc.contributor.author Nowak, Dariusz
dc.date.accessioned 2015-02-04T07:48:55Z
dc.date.available 2015-02-04T07:48:55Z
dc.date.issued 2012-10-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 26, pp. 75-79
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/v10251-012-0058-y
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2458
dc.description.abstract Introduction. Phosphorus is an element naturally occurring in foods. A large amount of this compound is also added to foods such as emulsifiers, stabilizers, and rippers. The growing popularity of high-processed foods is becoming a problem, because in the diets children and young people followed excess phosphorus intake. Thepurpose of this work was an evaluation of consumption of phosphorus and showing its sources in daily food ration of school children of age 17 years from Kuyavian-Pomeranian province. Materials and methods. Information about the composition of ingested food ration was obtained by interview of 24 hours. On the basis of information on consumption and a phosphorus content in 100 g of food products, phosphorus content in daily food ration was calculated. The values obtained were compared with the norm for people aged 16-18 years old (EAR = 1050 mg/person/day). Next the percentage of phosphorus from the six food groups in food rations for girls and boys were calculated, defining the structure of the element consumed. Differentiation of gender-related phosphorus intake was conducted by Mann-Whitney U test. Statistical analysis was performed using Statistica. Results. The analysis showed that the diet of young people was characterized by a high content of phosphorus. The average content of phosphorus in the daily food ration of boys was 1939.8±62.7 mg/person/day, representing 184.7% of the average demand for phosphorus (EAR). In the group of girls, phosphorus intake was significantly lower than in boys - 1245.7±38.4 mg/person/day, representing 118.6% of the EAR. The main sources of phosphorus in the diet were grain products, potatoes and animal products (milk and dairy products, meat, sausages, fish and eggs). Conclusions. Excessive intake of phosphorus was found in the diet of young people. 3 groups of food products were the source of over 80% of ingested phosphorus.
dc.description.abstract Fosfor jest pierwiastkiem naturalnie występującym w żywności. Spora ilość tego związku dodawana jest również do żywności m.in. jako emulgatory, stabilizatory i spulchniacze. Rosnąca popularność żywności wysokoprzetworzonej staje się problemem, gdyż w dietach dzieci i młodzieży obserwuje się nadmiar spożycia fosforu. Celempracy była ocena spożycia fosforu i wyznaczenie głównych jego źródeł w całodziennej racji pokarmowej 17-letniej młodzieży z województwa kujawskopomorskiego. Materiał i metody. Informacje o składzie spożytej racji pokarmowej uzyskano metodą wywiadu z 24 godzin. Na podstawie informacji o spożyciu oraz zawartości fosforu w 100 g produktów spożywczych obliczono zawartość fosforu w całodziennej racji pokarmowej. Uzyskane wartości porównano z normą dla osób w wieku 16-18 lat (EAR=1050 mg/osobę/dzień). Następnie obliczono procent fosforu z 6 grup żywności w racjach pokarmowych dziewcząt i chłopców, określając strukturę spożytego pierwiastka. Zróżnicowanie struktury spożytego fosforu związane z płcią przeprowadzono testem U Manna- Whitney’a. Analizę statystyczną przeprowadzono przy pomocy programu Statistica. Wyniki. Analiza wykazała, że dieta młodzieży charakteryzowała się wysoką zawartością fosforu. Średnia zawartość fosforu w całodziennej racji pokarmowej chłopców wynosiła 1939,8±62,7 mg/osobę/dzień, co stanowiło 184,7% średniego zapotrzebowania na fosfor (EAR). W grupie dziewcząt spożycie fosforu było istotnie niższe niż u chłopców i wynosiło 1245,7±38,4 mg/osobę/dzień, co stanowiło 118,6% EAR. Głównymi źródłami fosforu w diecie były produkty zbożowe, ziemniaki oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (mleko i produkty mleczne, mięso, wędliny, ryby i jaja). Wnioski. Stwierdzono nadmierne spożycie fosforu w diecie młodzieży. Źródłem ponad 80% spożytego fosforu były 3 grupy produktów spożywczych.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject consumption phosphorus
dc.subject sources of phosphorus
dc.subject school children
dc.subject spożycie fosforu
dc.subject źródła fosforu
dc.subject młodzież szkolna
dc.title The Source of Phosphorus in Diet of 17 Year Old Youth
dc.title.alternative Źródła fosforu w diecie 17-letniej młodzieży
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations