Home

Psychosocial determinants of postpartum depression

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kaźmierczak, Marzena
dc.contributor.author Araszkiewicz, Aleksander
dc.contributor.author Gebuza, Grażyna
dc.contributor.author Mieczkowska, Estera
dc.contributor.author Gierszewska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2015-02-04T07:48:55Z
dc.date.available 2015-02-04T07:48:55Z
dc.date.issued 2014-10-10
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 28, pp. 25-33
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2014.022
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2454
dc.description.abstract Objective. To evaluate the severity of postpartum depression for maternity cases in the first week after childbirth, and to establish the impact of the psychosocial factors on the occurrence of postnatal depression. Background. The study involved 285 women, who gave birth at the University Hospital No. 2 in Bydgoszcz. Methods. The study used the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), original questionnaire and medical records. Results. In the first week after the birth, 66 parturients received score ≥12 points on the EPDS, which is 23.2%. The average level of postpartum depression was significantly higher in the group of women who had experienced stressful life events during pregnancy. The presence of relatives during childbirth significantly reduced the level of postpartum depression. The dependent correlation was obtained between the memory of labor as a "traumatic experience", and the incidence of postpartum depression. In a sample of women who developed the postpartum depression, the percentage of anxiety cases due to motherhood was significantly higher. The dependent correlation was found between mental disorders occurring before pregnancy and the incidents of postnatal depression. In the group of women with postpartum depression, the percent of cases of mental illnesses in the family was significantly higher. There is a connection between an unfavorable economic situation of women and the occurrence of PPD. Conclusions. The prevalence of postpartum depression in first week after childbirth was estimated at 23.2%. Psychosocial determinants of postpartum depression include stressful life events during pregnancy, childbirth without the presence of relatives, the negative memory of labor, anxiety due to motherhood, the incidence of mental illness before pregnancy, family history of mental disorders and the unfavorable economic situation. There was no association between the lack of social support and the incidence of postpartum depression.
dc.description.abstract Cel pracy. Ocena nasilenia objawów depresji poporodowej u położnic w 1 tygodniu po porodzie oraz ustalenie związku czynników psychospołecznych z jej wystąpieniem. Materiał. W badaniu wzięło udział 285 kobiet, które urodziły w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy. Metody. W badaniu wykorzystano Edynburską Skalę Depresji Poporodowej (EPDS), kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji oraz dokumentację medyczną. Wyniki. W 1 tygodniu po porodzie wynik ≥12 punktów w skali EPDS uzyskało 66 położnic, co stanowi 23,2%. Średni poziom depresji poporodowej był istotnie wyższy w grupie kobiet, u których wystąpiły stresujące wydarzenia życiowe w ciąży. Obecność osób bliskich przy porodzie istotnie obniżył poziom depresji poporodowej. Uzyskano zależność korelacyjną między wspomnieniem porodu, jako „traumatyczne przeżycie” a wystąpieniem depresji poporodowej. W próbie kobiet, u których występowała depresja poporodowa, procent przypadków niepokoju odczuwanego z powodu macierzyństwa był istotnie większy. Stwierdzono zależność korelacyjną między zaburzeniami psychicznymi występującymi przed ciążą a zachorowaniem na depresję poporodową. W grupie kobiet, u których występowała depresja poporodowa procent przypadków chorób psychicznych w rodzinie był istotnie większy. Istnieje związek między niekorzystną sytuacją ekonomiczną kobiet a wystąpieniem DP. Wnioski Częstość występowania depresji poporodowej w 1 tygodniu po porodzie oszacowano na 23,2%. Psychospołeczne determinanty depresji poporodowej to: stresujące wydarzenia życiowe w ciąży, poród bez obecności osób bliskich, negatywne wspomnienie porodu, niepokój z powodu macierzyństwa, występowanie chorób psychicznych przed ciążą, rodzinna historia zaburzeń psychicznych oraz niekorzystna sytuacja ekonomiczna. Nie stwierdzono związku między brakiem wsparcia społecznego a wystąpieniem depresji poporodowej.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject puerperium
dc.subject postpartum depression
dc.subject The Edinburgh Postnatal Depression
dc.subject połóg
dc.subject depresja poporodowa
dc.subject Edynburska Skala Depresji Poporodowej
dc.title Psychosocial determinants of postpartum depression
dc.title.alternative Psychospołeczne determinanty depresji poporodowej
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations