Home

Bcr-Abl Amplification Plays a Major Role in Resistance to Tyrosine Kinase Inhibitors in K-562 Cell Line

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Czyżewski, Krzysztof
dc.contributor.author Skonieczka, Katarzyna
dc.contributor.author Różycki, Patryk
dc.contributor.author Kołodziej, Beata
dc.contributor.author Kuryło-Rafińska, Beata
dc.contributor.author Kubicka, Małgorzata
dc.contributor.author Matiakowska, Karolina
dc.contributor.author Mucha, Barbara
dc.contributor.author Haus, Olga
dc.contributor.author Wysocki, Mariusz
dc.contributor.author Styczyński, Jan
dc.date.accessioned 2015-02-04T07:10:03Z
dc.date.available 2015-02-04T07:10:03Z
dc.date.issued 2012-10-15
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 26, pp. 45-51
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/v10251-012-0054-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2449
dc.description.abstract An emerging problem in patients with chronic myeloid leukemia (CML) is increasing resistance to tyrosine kinase inhibitors (TKIs). To determine genetic and cellular mechanisms involved in the development of resistance to TKIs, nine imatinib-resistant cell lines were derived from K- 562 cell line followed by testing of drug sensitivity, multidrug resistance proteins and cytogenetic studies. In imatinib-resistant cell lines cross-resistance to daunorubicin, etoposide and cytarabine were observed whereas sensitivity to dasatinib, nilotinib, cyclophpsphamide, bortezomib and busulfan was preserved. Treatment with imatinib decreased PGP and LRP expression, however it did not significantly influence MRP1 expression. Amount of signals in FISH analysis from ABL, BCR and from fusion genes (BCR-ABL or ABL-BCR) was mostly higher in imatinib-resistant cell lines in comparison to parental K-562 cell line. We concluded that BCR-ABL amplification but not cellular sensitivity is the major mechanisms of resistance in K-562 cell line.
dc.description.abstract Narastająca oporność na inhibitory kinazy tyrozynowej (TKIs) jest niepokojącym problemem u pacjentów z przewlekłą białaczka szpikową (CML). Aby określić genetyczne i komórkowe mechanizmy oporności na TKIs z linii K-562 wyhodowano 9 opornych na imatynib linii komórkowych, w których przeprowadzono badania: oporności na leki, ekspresji białek oporności komórkowej oraz badania cytogenetyczne. W opornych na imatinib liniach komórkowych stwierdzono krzyżową oporność na daunorubicynę, etopozyd i cytarabinę, podczas gdy wrażliwość na dasatinib, nilotinib, cyklofosfamid, bortezomib i busulfan była zachowana. Hodowla z imatinibem zmniejszała ekspresję białka PGP i LRP ale nie wypływała na ekspresję białka MRP1. W badaniu metodą FISH w liniach opornych na imatinib w porównaniu do macierzystej linii K-562 obserwowano większą ilość sygnałów pochodzących od genów ABL, BCR oraz od genów fuzyjnych (BCR-ABL i ABL-BCR). Przeprowadzone badania wskazują, że nie mechanizmy oporności komórkowej ale amplifikacja sekwencji BCR-ABL, jest głównym mechanizmem oporności na TKIs w linii K-562.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject BCR-ABL amplification
dc.subject chronic myeloid leukemia
dc.subject drug resistance
dc.subject imatinib
dc.subject tyrosine kinase inhibitors
dc.subject K-562 cell line
dc.subject amplifikacja BCR-ABL
dc.subject przewlekła białaczka szpikowa
dc.subject oporność na cytostatyki
dc.subject imatynib
dc.subject inhibitory kinazy tyrozynowej
dc.subject linia K-562
dc.title Bcr-Abl Amplification Plays a Major Role in Resistance to Tyrosine Kinase Inhibitors in K-562 Cell Line
dc.title.alternative Amplifikacja BCR-ABL ma istotne znaczenie w oporności na inhibitory kinazy tyrozynowj w linii komórkowej K-562
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations