Home

Doświadczanie codzienności ucznia. Etnografia zaangażowana

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Cuprjak, Magdalena
dc.date.accessioned 2015-02-03T13:35:40Z
dc.date.available 2015-02-03T13:35:40Z
dc.date.issued 2015-01-23
dc.identifier.citation Przegląd Badań Edukacyjnych, No. 18, Vol. 1, pp. 195-204
dc.identifier.issn 1895-4308
dc.identifier.other doi:10.12775/PBE.2014.013
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2440
dc.description.abstract This article presents the practical application of involved ethnography in the research of middle school students. Involved ethnography was established in the new paradigm: partici-pating, which allows priority to practical learning through joint action leading to changes in the situation of the respondents. The text presents carried out the research process using meth-ods and techniques within the general framework of this research perspective.
dc.description.abstract Artykuł prezentuje praktyczne zastosowanie etnografii zaangażowanej w badaniach uczennic i uczniów gimnazjum. Etnografia zaangażowana powstała w przestrzeni nowego paradygmatu tzw. uczestniczącego, który dopuszcza pierwszeństwo praktycznego poznawania, poprzez wspólne działanie prowadzące do zmiany sytuacji badanych. Zaprezentowany został przeprowadzony w gimnazjum proces badawczy przy użyciu metod i technik, mieszczących się w ramach tej perspektywy badawczej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject involved ethnography
dc.subject participating paradigm
dc.subject research methods
dc.subject middle school
dc.subject etnografia zaangażowana
dc.subject paradygmat uczestniczący
dc.subject metody badawcze
dc.subject gimnazjum
dc.title Doświadczanie codzienności ucznia. Etnografia zaangażowana
dc.title.alternative Experiencing everyday school-life of student. Ethnography of involved
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations