Home

Prognostic significance of BCR-ABL rearrangement in childhood acute lymphoblastic leukemia

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Styczyński, Jan
dc.contributor.author Jatczak-Gaca, Agnieszka
dc.contributor.author Matiakowska, Karolina
dc.contributor.author Bartoszewska-Kubiak, Alicja
dc.contributor.author Kołtan, Andrzej
dc.contributor.author Dębski, Robert
dc.contributor.author Pogorzała, Monika
dc.contributor.author Skonieczka, Katarzyna
dc.contributor.author Morgut-Klimkiewicz, Małgorzata
dc.contributor.author Soszyńska, Krystyna
dc.contributor.author Wysocki, Mariusz
dc.date.accessioned 2015-02-03T12:34:21Z
dc.date.available 2015-02-03T12:34:21Z
dc.date.issued 2015-01-22
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 28, pp. 49-55
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2014.034
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2420
dc.description.abstract B a c k g r o u n d. Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most frequent pediatric malignancy. Presence of adverse risk factors determines risk group stratification in this disease. O b j e c t i v e. The aim of study was the analysis of results of therapy and role of prognostic risk factors in treatment of childhood ALL in kujawsko-pomorskie region in 1995-2010. P a t i e n t s a n d m e t h o d s. During this period, ALL was diagnosed in 223 patients. With respect to time period and therapy protocol, the patients were divided into two groups: group 1 A/B (1995-2002) and group 2 (2002- 2010). Probability of overall survival (OS), event-free survival (EFS) and relapse-free survival (RFS) were analyzed. Uni- and multivariate analyzes for risk factors were performed. R e s u l t s. Over the analyzed 17-year period, OS has increased from 77.9% in group 1A and 73.7% in group 1B to 86.2% in group 2. Results of RFS and EFS have also increased during this time. The death rate has decreased from 26% in group 1A and 26.3% in group 1B to 10.2% in group 2. The most important adverse prognostic risk factors during the first period included involvement of liver, spleen, lymph nodes as well as poor response to initial therapy, while during the second period the most important independent risk factor was BCR-ABL rearrangement in lymphoblasts. C o n c l u s i o n s. The most important independent prognostic risk factors in pediatric ALL include advanced disease, BCR-ABL rearrangement, and initial response to therapy. These factors are used for stratification to treatment groups, intensification of therapy and hematopoietic stem cell transplantation.
dc.description.abstract W s t ę p. Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego. W tej chorobie obecność czynników ryzyka decyduje o stratyfikacji pacjentów do grup ryzyka. C e l p r a c y. Analiza wyników terapii i roli czynników prognostycznych w ALL u dzieci w regionie kujawsko-pomorskim w latach 1995-2010. P a c j e n c i  i  m e t o d y k a. Analizą objęto 223 dzieci, które podzielono na 2 grupy w zależności od okresu terapii i stosowanych protokołów leczenia: grupa 1A/B (1995-2002) i grupa 2 (2002-2010). Wyznaczono prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od zdarzeń (pEFS), prawdopodobieństwo przeżycia (pOS) i prawdopodobieństwa przeżycia wolnego od wznowy (pRFS). Przeprowadzono analizę jedno- i wielowariantową czynników ryzyka niepowodzenia terapii. Wy n i k i. W analizowanym okresie 17 lat, OS wzrosło od 77,9% w grupie 1A i 73,7% w grupie 1B do 86,2% w grupie 2. Wyniki RFS i EFS również uległy poprawie. W tym czasie odsetek zgonów obniżył się z 26% w grupie 1A i 26,3% w grupie 1B do 10,2% w grupie 2. W analizie czynników ryzyka wykazano, że w pierwszym analizowanym okresie zajęcie wątroby, śledziony i węzłów chłonnych oraz niekorzystna początkowa odpowiedź na terapię były związane z gorszymi ostatecznymi wynikami terapii, natomiast w drugim okresie czasu najsilniejszym niezależnym niekorzystnym czynnikiem rokowniczym była obecność rearanżacji BCR-ABL w limfoblastach. Wn i o s k i. Najważniejszymi czynnikami prognostycznymi w ALL u dzieci są: zaawansowanie choroby, odpowiedź na leczenie oraz obecność rearanżacji BCR-ABL, które są podstawą stratyfikacji do grup ryzyka, intensyfikacji leczenia w grupach wysokiego ryzyka oraz kwalifikacji do przeszczepiania komórek krwiotwórczych.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject acute lymphoblastic leukemia
dc.subject children
dc.subject prognostic factors
dc.subject ostra białaczka limfoblastyczna
dc.subject dzieci
dc.subject czynniki ryzyka
dc.title Prognostic significance of BCR-ABL rearrangement in childhood acute lymphoblastic leukemia
dc.title.alternative Znaczenie prognostyczne rearanżacji BCR-ABL w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations