Home

PIERNIK mhd code - a multi-fluid, non-ideal extension of the relaxing-TVD scheme (III)

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji