Home

Przemysły kultury w rozwoju miast. Wybrane aspekty

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Środa-Murawska, Stefania
dc.contributor.author Szymańska, Daniela
dc.date.accessioned 2014-12-15T12:53:37Z
dc.date.available 2014-12-15T12:53:37Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier.issn 1640-6818
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2360
dc.description.abstract Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wieloaspektowości pojęcia "przemysły kultury" w świetle literatury przedmiotu oraz przykładów z różnych miast świata. W artykule autorki podejmują próbę określenia, czym są przemysły kultury i podkreślają ich rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym współczesnych miast. Przeprowadzone badania wykazały, że przemysły kultury przyczyniają się do ożywienia społeczno-gospodarczego miast, zmieniają ich wizerunek; tworzą specyficzne creative milieu, generują nowe miejsca pracy oraz porządkują przestrzeń publiczną i prywatną oraz podnoszą walor środowiskowy miast.
dc.description.abstract The paper aims is to indicate the multi-aspects of the concept "cultural industries" on the basis of literature and examples from many cities in the world. In the paper the authors attempt to determine what "cultural industries" are emphasize thier role in the socio-economic development of contemporary cities. The conducted research has demonstrated that cultural industries contribute to the scoio-econbomic revival of cities and towns, change their image, create a special creative milieu and generate new jobs. They also organize public and private space in cities and towns and increase the value of urban environments.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject przemysły kultury
dc.subject miasto
dc.subject rozwój społeczno-gospodarczy
dc.title Przemysły kultury w rozwoju miast. Wybrane aspekty
dc.title.alternative Cultural industries and the development of cities and towns - selected aspects
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations