Home

Pamiętnika XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki "Od pergaminu do blu-raya"

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Ciechanowski, Hadrian
dc.date.accessioned 2014-11-12T12:41:59Z
dc.date.available 2014-11-12T12:41:59Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-83-909616-9-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2334
dc.description Spis treści Zamiast wstępu – katecheza dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK, s. 5 Część 1: Teoria archiwalna Valerii Bondar (UrFU) Term system in Russian archival science: problems of classification and definition of terms, s. 9 Magdalena Wiśniewska (UMK) Teoria archiwalna w archiwach społecznych, s. 14 Kamila Biernat (UMK) E-dokument - ewolucja i przeobrażenia pojęć w terminologii archiwalnej, s. 31 Piotr Bewicz (UMK) Archival experience – nowa wrażliwość współczesnej archiwistyki, s. 37 Część 2: Działalność archiwów Paulina Tompa (UJK) Działalność archiwistów objazdowych na przykładzie dr. Wincentego Franciszka Łopacińskiego, s. 49 Grzegorz Glabisz (UAM) Archiwizacja akt sądowych w świetle prawa polskiego w latach 1937-2011, s. 57 Katarzyna Kowalska (UJ) Rola indeksów i sposobu opracowania źródła w użytkowaniu edycji źródłowej na podstawie Metryki Uniwersytetu Krakowskiego, s. 64 Magdalena Czub (UAM) Projekt Filmoteki Narodowej: Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie, s. 71 Agnieszka Zasada (UMK) Współczesne metody prowadzenia działalności edukacyjnej w polskich archiwach, s. 80 Małgorzata Kruczek (UAM) Wykorzystanie dokumentu fundacyjnego klasztoru cystersów w Łęknie w promocji Archiwum Państwowego w Poznaniu, s. 87 Część 3: Archiwa bieżące Piotr Józefiak (UAM) Archiwa bankowe na przykładzie archiwum Banku Spółdzielczego w Kościanie, s. 95 Daria Owsianna (UAM) Wewnętrzne szkolenia kancelaryjno – archiwalne pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, s. 101 Część 4: Historia archiwów Maria Lawrenz (UJK) Działalność i życie zawodowe Adolfa Erazma Mysłowskiego, s. 109 Bożena Sadurska (UJK) Podróż historyczno – archiwalna Juliana Ursyna Niemcewicza, s. 121 Część 5: Nauki wspomagające archiwistykę Hadrian Ciechanowski (UMK) Listy i dokumenty Stanisława Leszczyńskiego przechowywane w Archiwum Państwowym w Toruniu, s. 132 Anna Cieszkowska (UŁ) Archiwalia z czasów okupacji hitlerowskiej w Archiwum Państwowym w Łodzi. s. 143 Piotr Falkowski (UMK) Metody fałszowania dokumentów w okresie staropolskim, s. 148 Łukasz Kosiński (UMCS) Materiały i technika wykonania wczesnych manuskryptów irlandzkich (VII – X wiek), s. 158 Kamil Ruszała (UJ) Źródła do dziejów Galicji w zbiorach archiwów lwowskich w praktyce badawczej, s. 172 Nikita Vasilyev (UrFU) Конституционные проекты великого князя Константина Николаевича и графа М.Т. Лорис-Меликова: опыт дискурсивной квантификации, s. 196 Ilustracje 201
dc.description.abstract Monografia naukowa pt. Pamiętnik XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki "Od pergaminu do blu-raya", stanowi pokłosie odbywającego się w Toruniu w dniach 10-12 kwietnia 2013 r. XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki. Zebrane zostały w niej artykuły historyków i archiwistyków, prezentujące spojrzenie młodego pokolenia naukowców na zagadnienia związane z teorią archiwalną, naukami wspomagającymi archiwistykę, historią archiwów, działalnością archiwów oraz archiwami bieżącymi.
dc.language.iso pol
dc.publisher Studenckie Koło Naukowe Archiwistów przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.rights Attribution 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject archiwistyka
dc.subject zjazd studentów archiwistyki
dc.subject pamiętnik zjazdu
dc.subject teoria archiwalna
dc.subject działalność archiwów
dc.subject archiwa bieżące
dc.subject historia archiwów
dc.subject nauki wspomagające archiwistykę
dc.subject archiwoznawstwo
dc.title Pamiętnika XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki "Od pergaminu do blu-raya"
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations