Home

Czy komputery odniosłyby taki sukces, gdyby nie stały się narzędziem tworzenia i rozpowszechniania piśmiennictwa? (Małgorzata Góralska: Piśmienność i rewolucja cyfrowa, Wrocław 2012)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Głowacka, Ewa
dc.date.accessioned 2014-11-07T11:24:36Z
dc.date.available 2014-11-07T11:24:36Z
dc.date.issued 2014-09-23
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (12), Vol. 7, pp. 160-163
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2014.011
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2324
dc.description.abstract Recenzja książki zawierającej analizę czynników, dzięki którym komputer stał się masowym narzędziem do pisania i czytania, a także próbę opisu nowej dla piśmiennictwa rzeczywistości komunikacyjnej. Scharakteryzowane w niej zostały również tendencje rozwojowe (wyrażone w postaci następujących pojęć: technicyzacja, multiplikacja, dywersyfikacja i demokratyzacja) w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu słowa pisanego. Ich występowanie dostrzec można w odniesieniu do rewolucji cyfrowej, ale także wcześniejszych rewolucji medialnych, kształtujących różne oblicza piśmienności.
dc.description.abstract Review of a book analysing factors due to which the computer has become a massive tool for writing and reading. The book attempts to describe the new communication reality with its development trends (expressed in terms of the following concepts: technology, multiplication, diversification and democratization) in individual and social functioning of the written word. Their occurrence can be seen in relation to the digital revolution, but also to earlier media revolutions, shaping different facets of literacy.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Czy komputery odniosłyby taki sukces, gdyby nie stały się narzędziem tworzenia i rozpowszechniania piśmiennictwa? (Małgorzata Góralska: Piśmienność i rewolucja cyfrowa, Wrocław 2012)
dc.title.alternative Would Computers Have Become so Successful if They Weren't a Tool for Creating and Distributing the Written Word? (Małgorzata Góralska: Piśmienność i rewolucja cyfrowa, Wrocław 2012)
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations