Home

Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII – XVI wieku * hg. v. R. Czaja, A. Radzimiński, (Dzieje Zakonu Niemieckiego 2, 2013), 573 S. ISBN: 978-83-231-3073-4

Repository of Nicolaus Copernicus University

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations