Home

Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII – XVI wieku * hg. v. R. Czaja, A. Radzimiński, (Dzieje Zakonu Niemieckiego 2, 2013), 573 S. ISBN: 978-83-231-3073-4

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Ta pozycja jest udostępniona na licencji Attribution-NoDerivs 3.0 Poland