Home

Glosa do wyroku Naczelnego sądu administracyjnego z 17 maja 2013 r., II FSK 1833/12

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szalewska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-11-07T10:03:14Z
dc.date.available 2014-11-07T10:03:14Z
dc.date.issued 2014-08-28
dc.identifier.citation Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, No. 1, pp. 235-251
dc.identifier.issn 2080-9506
dc.identifier.other doi:10.12775/PPOS.2014.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2276
dc.description.abstract Glosowane orzeczenie porusza istotne zagdnienie poddania kontroli sądów administracyjnych działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska w zakresie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, iz zwrot ten dokonywany jest w formie czynności materilano-technicznej poddanej kontroli sądów administracyjnych, a co sie z tym wiąże rónież bezczynność wfoś w tym zakresie, objęta jest sądową kontrolą. Analiza pozycji prawnoustrojowej wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz secyfiki tzw. czynności materialno-technicznych pozwala na w pełni pozytywną ocenę stanowiska sądu.
dc.description.abstract Comment on Judgement of the Supreme Administrative Court of 17 May 2013, II FSK 1833/12
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject sądowa kontrola administracji
dc.subject czynności materialno-techniczne
dc.subject wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
dc.subject judicial control over public administration
dc.subject material-technical activities of the public administration
dc.subject voivodeship funds for environmental protection and water management
dc.title Glosa do wyroku Naczelnego sądu administracyjnego z 17 maja 2013 r., II FSK 1833/12
dc.title.alternative Comment on Judgement of the Supreme Administrative Court of 17 May 2013, II FSK 1833/12
dc.type info:eu-repo/semantics/review


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations