Home

Prawo własności gruntów pod wodami

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rakoczy, Bartosz
dc.date.accessioned 2014-11-07T10:03:13Z
dc.date.available 2014-11-07T10:03:13Z
dc.date.issued 2014-08-28
dc.identifier.citation Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, No. 1, pp. 121-135
dc.identifier.issn 2080-9506
dc.identifier.other doi:10.12775/PPOS.2014.005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2273
dc.description.abstract The aim of this article is to analyze the concept of the ownership of land under the waters present in Polish law and to identify its characteristics. The ownership of land under the waters is differentiated in Polish water law from the ownership of waters. Furthermore, the concept of the ownership of land under the waters should be explored not only in the context of its connections with waters, but also in the context of the issue of the ownership of real property (the land). The analysis, presented in the article, enables to formulate postulates de lege ferenda indicating the proper way of regulating the discussed issue in the future reform of the Polish water law.
dc.description.abstract Celem opracowania jest analiza koncepcji własności gruntów pod wodami w prawie polskim i wskazanie jej charakterystycznych cech. Własność gruntów pod wodami ujmowana jest w polskim prawie wodnym w sposób odrębny od własności wód. Poza tym, własność gruntów pod wodami winna być badana nie tylko w kontekście jej związku z wodami, lecz również w kontekście własności nieruchomości gruntowej. Przedstawiona w artykule analiza prowadzi do sformułowania wniosków de lege ferenda co do ujęcia badanej tematyki w projektowanych zmianach w systemie polskiego prawa wodnego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Ownership of waters
dc.subject ownership of land under the waters
dc.subject waters
dc.subject własność wód
dc.subject własność gruntów pod wodami
dc.subject wody
dc.title Prawo własności gruntów pod wodami
dc.title.alternative The ownership of land under the waters
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations