Home

Problem identyfikacji struktury danych przestrzennych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pietrzak, Michał Bernard
dc.date.accessioned 2014-11-07T08:50:47Z
dc.date.available 2014-11-07T08:50:47Z
dc.date.issued 2010-07-28
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 41, pp. 83-98
dc.identifier.issn 2080-0339
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2010.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2258
dc.description.abstract The article presents the problem of a proper identification of the structure of spatial data. It will be shown how the phenomenon of spatial autocorrelation causes mistakes in the economic analysis. Also, the impact of non-consideration of the spatial autocorrelation on the quality of the research conducted will be analysed. An additional purpose of the article is to increase the researcher’s awareness of potential dangers related to analyses of spatial data which, later, form the basis for the decision-making process.  
dc.description.abstract Tematem artykułu będzie zagadnienie prawidłowej identyfikacji struktury danych przestrzennych oraz ukazanie, jak pominięcie ważnego składnika struktury danych może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Rozpatrzony zostanie wpływ nieuwzględnienia autokorelacji przestrzennej na jakość prowadzonych badań. Dodatkowym celem artykułu jest podniesienie świadomości badacza o potencjalnych niebezpieczeństwach w trakcie realizacji analiz związanych z tematyką przestrzenną, które to następnie stają się podstawą procesu podejmowania decyzji.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject the structure of spatial data
dc.subject the spatial trend
dc.subject the spatial autocorrelation
dc.subject wewnętrzna struktura danych przestrzennych
dc.subject trend przestrzenny
dc.subject autokorelacja przestrzenna
dc.title Problem identyfikacji struktury danych przestrzennych
dc.title.alternative The problem of identification the structure of spatial data
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations