Home

Ekonometryczna identyfikacja struktur procesów przestrzennych wobec problemu agregacji danych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szulc, Elżbieta
dc.date.accessioned 2014-11-07T08:50:47Z
dc.date.available 2014-11-07T08:50:47Z
dc.date.issued 2011-07-22
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, No. 1, Vol. 42, pp. 183-198
dc.identifier.issn 2080-0339
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2011.014
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2252
dc.description.abstract The paper concerns the measurement of the dependence between economic spatial processes at various levels of data aggregation. The considerations refer to the investigations confirming efficiency of the so-called quasi-congruent spatial model as a tool of the measurement of the dependence between economic processes, on condition that the model description of the structures of the processes is correct and sufficient. The main problem of the paper is to discuss such a description of the spatial connections, which would be adequate to express the autodependence of the investigated processes. The application of the economic distance, which characterizes the similarity of the regions on the ground of the values of the analyzed processes, is proposed.
dc.description.abstract Artykuł dotyczy odkrywania zależności między ekonomicznymi procesami przestrzennymi, gdy są one mierzone na różnych poziomach agregacji danych. Rozważania nawiązują do badań, potwierdzających efektywność tzw. quasi-zgodnego modelu przestrzennego jako narzędzia pomiaru rzeczywistych zależności między procesami, pod warunkiem, że modelowy opis struktur poszczególnych procesów jest prawidłowy i wystarczający. Poszukuje się opisu powiązań przestrzennych adekwatnego do wyrażenia autozależności w badanych procesach. Proponuje się wykorzystanie odległości ekonomicznej, mierzącej podobieństwo regionów na podstawie wartości analizowanych procesów.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject quasi-congruent spatial model
dc.subject autodependence
dc.subject connectivity matrix
dc.subject economic distance
dc.subject przestrzenny model quasi-zgodny
dc.subject autozależności
dc.subject macierz sąsiedztwa
dc.subject odległość ekonomiczna
dc.title Ekonometryczna identyfikacja struktur procesów przestrzennych wobec problemu agregacji danych
dc.title.alternative Econometric identification of the structures of spatial processes and a problem of data aggregation
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations