Home

Reforma finansów publicznych – uwarunkowania i rozwiązania

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Piotrowski, Dariusz
dc.date.accessioned 2014-11-07T08:50:46Z
dc.date.available 2014-11-07T08:50:46Z
dc.date.issued 2011-07-22
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, No. 1, Vol. 42, pp. 37-50
dc.identifier.issn 2080-0339
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ECON.2011.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2250
dc.description.abstract The Polish economy really didn’t suffer seriously in most hard period of crisis on financial markets and in world economy. However, crisis has emphasized defects in regulating solutions and it has contributed to more critical approach relatively to public finance. Information about poor indicators which describes situation of public finance has shown necessity of debate related to reforms of this sector. Some problems and solutions concerning that issue was shown in this paper with focus on idea of changes in fee transferred to pension funds.
dc.description.abstract Polska przeszła obronną ręką najtrudniejszy okres kryzysu na rynkach finansowych i w gospodarce światowej. Kryzys uwypuklił jednak wady przyjętych wcześniej rozwiązań regulacyjnych oraz przyczynił się do bardziej krytycznego podejścia w stosunku do finansów państwa. Informacje o złej kondycji finansowej sektora publicznego, zintensyfikowały debatę o konieczności i kierunkach reformy finansów państwa. Niestety można mieć uzasadnione zastrzeżenia do jakości tej debaty, co widać szczególnie po obecnie prowadzonej a dotyczącej składek przekazywanych OFE. W zgłaszanych projektach, komentarzach zbyt wiele jest populizmu i przedkładania interesu partii ponad dobro całego kraju. Trzeba mieć nadzieję, że odpowiedzialni rządzący wykorzystają czas po wyborach na wprowadzenie bolesnych, ale potrzebnych reform.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject public finance
dc.subject reform
dc.subject finanse publiczne
dc.subject reforma
dc.title Reforma finansów publicznych – uwarunkowania i rozwiązania
dc.title.alternative Public finance reform – circumstances and solutions
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations