Home

Próba formalizacji pojęcia noematu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Krysztofiak, Wojciech
dc.contributor.author Pietruszczak, Andrzej
dc.date.accessioned 2014-09-02T08:24:01Z
dc.date.available 2014-09-02T08:24:01Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.citation Byt, Logos, Matematyka. FLFL 1995, red. Jerzy Perzanowski i Andrzej Pietruszczak, s. 161–198
dc.identifier.isbn 83-231-0849-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2179
dc.description.abstract Głównym celem pracy jest przedstawienie formalnej koncepcji noematów. W pierwszej części, trzy nieformalne koncepcje noematów są poddane analizie. Celem tej części jest wyszczególnienie głównych kontrowersji dotyczących różnych sposobów rozumienia noematu. W drugiej części są zaprezentowane podstawowe założenia dotyczące noematów, które wyznaczają sposób formalizacji tego pojęcia. W pozostałych częściach formułuje się definicje noematów oraz innych fundamentalnych pojęć fenomenologicznych. Ponadto, naszkicowane są możliwości dalszego rozwijania proponowanej formalnej koncepcji.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject noemat
dc.subject Husserl
dc.title Próba formalizacji pojęcia noematu
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations