Home

Economic partnership agreements (EPAS) – a turning point in EU relations with ACP countries

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Modrzyńska, Joanna
dc.date.accessioned 2014-06-23T17:11:08Z
dc.date.available 2014-06-23T17:11:08Z
dc.date.issued 2009-05-13
dc.identifier.citation Torun International Studies, No. 2, Vol. 1, pp. 95-108
dc.identifier.issn 1689-8168
dc.identifier.other doi:10.12775/TIS.2009.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2077
dc.description.abstract The article in question deals with Economic Partnership Agreements that have been negotiated between European Union and African, Caribbean and Pacific countries. There are full and interim EPAs agreements that are fully compatible with WTO rules and give special attention to: –  individual ACP country’s geography and structure (especially to vulnerable landlocked and island countries), –  the need for ACP countries to take ownership of their development and design their own strategies for achieving growth and prosperity, –  the involvement of non-government organizations in EPA negotiations (including civil and business societies), –  development level (focusing on the least developed countries – LDCs). The ACP EPA countries group themselves into six regions: four in Africa, one in the Caribbean and one in the Pacific. The article takes a brief look at each of the six regional negotiation groupings and gives an overview of the agreements that have been reached so far.
dc.description.abstract W artykule został poruszony temat Ekonomicznych Porozumień Partnerskich, które były i są negocjowane pomiędzy Unią Europejską a krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Istnieją pełne i czasowe porozumienia EPA, które są w pełni zgodne z zasadami Światowej  Organizacji Handlu i przede wszystkim uwzględniają następujące elementy: –  indywidualne położenie i strukturę geograficzną każdego kraju AKP (szczególna uwagą obdarzone są kraje wyspiarskie i bez dostępu do morza, –  konieczność wzięcia przez kraje AKP odpowiedzialności za własny rozwój i przygotowanie krajowych strategii zapewniających długotrwały wzrost, –  zaangażowanie organizacji pozarządowych w negocjacje dotyczące zapisów EPA (w tym przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i biznesu), –  poziom rozwoju (koncentracja zwłaszcza na najsłabiej rozwiniętych krajach – LDC). Negocjacje dotyczące Ekonomicznych Porozumień Partnerskich odbywają się w sześciu grupach regionalnych: cztery w Afryce oraz po jednej na Karaibach i w regionie Pacyfiku. W artykule dokonano przeglądu sześciu grup negocjacyjnych oraz wyników dotychczasowych negocjacji.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Economic partnership agreements (EPAS) – a turning point in EU relations with ACP countries
dc.title.alternative Ekonomiczne porozumienia partnerskie (EPAS) - przełom w stosunkach Unii Europejskiej z krajami AKP
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations