Home

The Polish-Ukrainian relations during the formation ot the Polish eastern border in the years between 1918-1922

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Karpus, Zbigniew
dc.date.accessioned 2014-06-23T17:11:07Z
dc.date.available 2014-06-23T17:11:07Z
dc.date.issued 2009-05-13
dc.identifier.citation Torun International Studies, No. 2, Vol. 1, pp. 5-18
dc.identifier.issn 1689-8168
dc.identifier.other doi:10.12775/TIS.2009.001
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2074
dc.description.abstract Having taken the advantage of the new geopolitical situation in the Central-Eastern Europe after the First World War, Poles and Ukrainians began to establish their nation-states. From November 1, 1918 Poles and Ukrainians waged war against each other on disputed territories: East Galicia, Volhynia and Podolia. The hostilities lasted till September 1, 1919 when the armistice was signed and Ukrainians were dislodged behind the Zbruch River. From the end of December 1919 Polish-Ukrainian political-military negotiations were held in Warsaw. They resulted in signing the Polish-Ukrainian military alliance. Thereupon on April 25, 1920 the Polish and Ukrainian Armies launched an offensive against the Red Army near Kiev. This alliance was denounced by the Polish side in November 1920.
dc.description.abstract Wykorzystując nową sytuację geopolityczną w Europie Środkowo-Wschodniej po I wojnie światowej, Polacy i Ukraińcy przystąpili do tworzenia swych państw narodowych. Od 1 listopada 1918 roku między Polakami a Ukraińcami rozpoczęła się wojna o sporne terytoria: Galicję Wschodnią, Wołyń i Podole. Walki trwały do 1 września 1919 roku – wówczas podpisano zawieszenie broni, a Ukraińcy zostali wyparci za Zbrucz. Od końca grudnia 1919 roku toczyły się w Warszawie polsko-ukraińskie rozmowy polityczno-wojskowe, których rezultatem było podpisanie w kwietniu polsko-ukraińskiej umowy sojuszniczej. W jej wyniku armia polska i ukraińska rozpoczęły 25 kwietnia 1920 roku ofensywę na Kijów przeciwko Armii Czerwonej. Sojusz ten został wypowiedziany przez stronę polską i przestał obowiązywać od listopada 1920 roku.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title The Polish-Ukrainian relations during the formation ot the Polish eastern border in the years between 1918-1922
dc.title.alternative Stosunki polsko-ukraińskie w okresie kształtowania się polskiej granicy wschodniej w latach 1918-1922
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations