Home

Tworzenie zasad opracowania edytorskiego w PRL-u. Przegląd źródeł

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Degen, Dorota
dc.date.accessioned 2014-06-23T16:56:42Z
dc.date.available 2014-06-23T16:56:42Z
dc.date.issued 2014-05-21
dc.identifier.citation Sztuka Edycji, No. 2, Vol. 5, pp. 93-100
dc.identifier.issn 2084-7963
dc.identifier.other doi:10.12775/SE.2013.023
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2063
dc.description.abstract The article is an overview of efforts pertaining to the unification of rules concerning editorial work, i.e. book design, the creation of inner/outer layout and ways in which particular components of the book can be presented. The author indicates three main sources: editorial instructions and conventions, professional books (textbooks, handbooks), branch and technology standards. The above-mentioned references used to be a basic source of information regarding the rules of editorial work. Nowadays, they enable to become familiar with the fundamentals of present-day editorial knowledge.
dc.description.abstract Artykuł jest przeglądem podejmowanych w okresie PRL-u inicjatyw w zakresie normalizacji zasad opracowania edytorskiego, rozumianego jako projektowanie książki, ustalenie jej kształtu zewnętrznego i układu wewnętrznego, a także sposobów przedstawiania poszczególnych elementów dzieła. W tekście zostały wskazane trzy główne źródła: instrukcje i konwencje wydawnicze, książki fachowe (podręczniki, poradniki) oraz normy branżowe i technologiczne. Przywołane materiały stanowiły w okresie swojego obowiązywania podstawowe źródło wiedzy na temat zasad opracowania edytorskiego. Obecnie pozwalają poznać podstawy, na których oparty jest współczesny warsztat edytorski.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject editing principles
dc.subject book design
dc.subject editorial instructions and conventions
dc.subject textbooks
dc.subject handbooks
dc.subject technology standards
dc.subject editorial knowledge
dc.subject zasady opracowania edytorskiego
dc.subject typografia książek
dc.subject instrukcje wydawnicze
dc.subject książki fachowe
dc.subject warsztat edytorski
dc.subject PRL
dc.title Tworzenie zasad opracowania edytorskiego w PRL-u. Przegląd źródeł
dc.title.alternative The creation of editing principles in the People’s Republic of Poland. An overview of sources
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations