Home

Estetyka druków toruńskich w latach 1945-1950

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Ciszewska, Wanda A.
dc.date.accessioned 2014-06-23T16:56:42Z
dc.date.available 2014-06-23T16:56:42Z
dc.date.issued 2014-05-21
dc.identifier.citation Sztuka Edycji, No. 2, Vol. 5, pp. 81-92
dc.identifier.issn 2084-7963
dc.identifier.other doi:10.12775/SE.2013.022
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2062
dc.description.abstract In the first years after the Second World War the editorial and book movement expanded. During the years 1945–1950, there were 17 publishing houses and some occasional publishers in Toruń. The result of their activity involves 322 publications. The article focuses on the problem of layout pertaining to particular works and emphasizes issues such as illustrations, paper and publication size. Furthermore, it presents designers responsible for the projects of covers and illustrations used  in the printed matter.
dc.description.abstract Pierwsze lata powojenne były okresem bujnego rozwoju ruchu wydawniczo-księgarskiego. W Toruniu w latach 1945–1950 funkcjonowało siedemnaście oficyn oraz grupy wydawców przygodnych. Efektem ich dzielności są trzysta dwadzieścia dwa druki. Artykuł koncentruje się na kwestii opracowania graficznego poszczególnych pozycji, akcentując takie zagadnienia, jak papier, objętość czy ilustracje. Prezentuje także twórców odpowiedzialnych za projekty okładek oraz materiał ilustracyjny wykorzystywany w publikacjach.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Toruń
dc.subject the editorial and book movement
dc.subject illustrations
dc.subject paper
dc.subject publication size
dc.subject book designers
dc.subject ruch wydawniczy i edytorski w Polsce
dc.subject wydawcy przygodni
dc.subject szata graficzna książek
dc.title Estetyka druków toruńskich w latach 1945-1950
dc.title.alternative The aesthetics of Toruń’s printed matter in the years 1945–1950
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations