Home

Faktycznie i rzeczywiście – operacje na wiedzy i ich leksykalizacja

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Żabowska, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-06-23T14:42:00Z
dc.date.available 2014-06-23T14:42:00Z
dc.date.issued 2014-05-23
dc.identifier.citation Linguistica Copernicana, No. 1, Vol. 9, pp. 131-142
dc.identifier.issn 2080-1068
dc.identifier.other doi:10.12775/LinCop.2013.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2056
dc.description.abstract  In the first part of the article, I describe semantic features of Polish particles faktycznie and rzeczywiście. Next, I analyze three classes of factive epistemic particles: 1) assertive faktycznie, rzeczywiście, 2) excluding naprawdę, autentycznie, 3) polem ical tak naprawdę, w rzeczywistości, as well as, their possible uses in the context of knowledge, namely, their topicalization, focalization and eliminatory contrasting. In the final part of the article, I make the hypothesis that these operations are lexicalized as units in the language system, i.e. naprawdę (cf. focalization), w rzeczywistości (cf. eliminatory contrasting).  
dc.description.abstract W pierwszej części artykułu opisuję właściwości semantyczne polskich partykuł faktycznie i  rzeczywiście. Następnie analizuję trzy klasy faktywnych partykuł epistemicznych: 1) potwierdzające faktycznie, rzeczywiście, 2) wykluczające naprawdę, autentycznie, 3) polemiczne tak naprawdę, w rzeczywistości oraz ich możliwe użycia w kontekście wiedzy, mianowicie ich stematyzowanie, zrematyzowanie oraz kontrastowanie eliminacyjne. W końcowej części artykułu stawiam hipotezę, że te operacje są zleksykalizowane w systemie języka jako jednostki naprawdę (por. rematyzacja) czy w rzeczywistości (por. kontrastowanie eliminacyjne).                     
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject faktycznie
dc.subject rzeczywiście
dc.subject epistemic particles
dc.subject knowledge
dc.subject metatext
dc.subject faktycznie
dc.subject rzeczywiście
dc.subject partykuły epistemiczne
dc.subject wiedza
dc.subject metatekst
dc.title Faktycznie i rzeczywiście – operacje na wiedzy i ich leksykalizacja
dc.title.alternative Faktycznie and rzeczywiście – operations on knowledge and their lexicalization
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations