Home

Rozwiązania prawne dotyczące dyscypliny budżetowej i finansowej we Francji w świetle francuskiego kodeksu jurysdykcji finansowej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Cilak, Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-06-23T13:59:57Z
dc.date.available 2014-06-23T13:59:57Z
dc.date.issued 2014-04-01
dc.identifier.citation Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, No. 1, Vol. 2, pp. 59-76
dc.identifier.issn 2300-9853
dc.identifier.other doi:10.12775/PBPS.2014.004
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2013
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie francuskich rozwiązań instytucjonalno-prawnych w przedmiocie dyscypliny finansów publicznych. Artykuł opisuje pozycję prawną i funkcjonowanie Trybunału Dyscypliny Budżetowej i Finansowej we Francji. Trybunał jest właściwy w sprawach poważnych naruszeń przepisów prawa finansowego. Jest on jednym z elementów systemu jurysdykcji w sprawach finansowych, stanowiącej wyspecjalizowany rodzaj sądownictwa administracyjnego. Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie Trybunału, a także czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych i kary, jest ustawa Kodeks jurysdykcji finansowej (Code des juridictions financières).
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Francja
dc.subject dyscyplina finansów publicznych
dc.subject jurysdykcja finansowa
dc.title Rozwiązania prawne dotyczące dyscypliny budżetowej i finansowej we Francji w świetle francuskiego kodeksu jurysdykcji finansowej
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations