Home

THE INFLUENCE OF THE COMPREHENSIVE TREATMENT PROCEDURE ON BALANCED POSTURE IN PATIENTS WITH LUMBOSACRAL SPINE AILMENTS

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Jaworska, Magdalena
dc.contributor.author Kochański, Bartosz
dc.contributor.author Kałużny, Krystian
dc.contributor.author Plaskiewicz, Anna
dc.contributor.author Hagner-Derengowska, Magdalena
dc.contributor.author Solecki, Bernard
dc.contributor.author Durda, Artur
dc.contributor.author Hagner, Wojciech
dc.contributor.author Dudkiewicz, Zbigniew
dc.date.accessioned 2014-06-23T13:32:26Z
dc.date.available 2014-06-23T13:32:26Z
dc.date.issued 2014-05-20
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 2, Vol. 28, pp. 33-40
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.2478/MBS.2014.013
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2007
dc.description.abstract I n t r o d u c t i o n. The series of changes in biomechanics of spine and patient's balanced posture is observed when the symptoms associated with lumbosacral spine's ailments occur. As a result of involuntary and unconscious taking the weight off the "affected" side, there is a shift of the center of gravity onto the unaffected side which, in turn, is a reason for intensification of existing ailments or occurrence of new ones. T h e a i m of this thesis is to assess the balanced posture in patients with lumbosacral spine ailments before and after rehabilitation. M a t e r i a l s a n d m e t h o d s. The study was conducted on the group of 33 patients suffering with lumbosacral spine ailments aged 60-70. The assessment of balanced posture was prepared by means of the TecnoBody PK 252 platform during patients’ stay in 21 Military Health Resort Rehabilitation Hospital in Busko Zdrój. Every patient underwent a comprehensive 21-days treatment consisting of the application of kinesiotherapy, physical therapy and balne otherapy. R e s u l t s. The comprehensive health resort rehabilitation treatment influenced the improvement of balanced posture parameters i.e. standard deviation forwardsbackwards, standard deviation right-left, area of ellipse, perimeter and average speed of postural sways in patients aged suffering from lumbosacral spine ailments. C o n c l u s i o n s : 1. The comprehensive health resort and rehabilitation treatment in 21 Military Health Resort Rehabilitation Hospital influenced the improvement of balanced posture parameters in patients aged 60-70 suffering from lumbosacral spine ailments. 2. Significant differences occur as far as the assessment of balanced posture is concerned in patients aged 60-70 suffering from lumbosacral spine ailments with open and closed eyes. The differences are noticeable both before and after the treatment.
dc.description.abstract W s t ę p. W momencie wystąpienia objawów klinicznych związanych z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowo krzyżowego obserwuje się szereg zMarta Hałas et al.mian w biomechanice kręgosłupa oraz postawie równoważnej pacjenta. W wyniku mimowolnego i nieświadomego odciążenia strony „zajętej” dochodzi do przemieszczenia środka ciężkości w stronę niezajętą, co z kolei jest powodem nasilania istniejących dolegliwości lub powodem wystąpienia nowych. C e l e m p r a c y jest ocena postawy równoważnej pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym przed i po postępowaniu rehabilitacyjnym. M a t e r i a ł i m e t o d y. Badania przeprowadzono na grupie 33 osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym w wieku 60-70 lat. Oceny postawy równoważnej dokonano na platformie TecnoBody PK 252 w trakcie pobytu w 21 Wojskowym Szpitalu w Busku Zdroju. U każdego pacjenta zastosowane zostało kompleksowe 21 dniowe postępowanie lecznicze polegające na stosowaniu kinezyterapii, fizykoterapii oraz balneologii. Oceny postawy równoważnej dokonano przed rozpoczęciem terapii i bezpośrednio po jej zakończeniu. Wy n i k i. Kompleksowe leczenie uzdrowiskoworehabilitacyjne wpłynęło na poprawę parametrów postawy równoważnej tj: odchylenie standardowe przód-tył, odchylenie standardowe prawa-lewa, pole elipsy, perymetr oraz średnia prędkość wychyleń posturalnych u pacjentów w wieku 60-70 lat z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Wn i o s k i : 1. Kompleksowe leczenie uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego w 21 WSzUR, ma wpływ na poprawę parametrów opisujących postawę równoważną u pacjentów w wieku 60-70 lat z pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. 2. Występują istotne różnice w ocenie postawy równoważnej pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym w wieku 60-70 lat z oczami otwartymi i oczami zamkniętymi. Zarówno przed rozpoczęciem leczenia, jak i po zakończonym leczeniu. 
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject spinal ailments
dc.subject balanced posture
dc.subject stabilometric platform
dc.subject dolegliwości bólowe kręgosłupa
dc.subject postawa równoważna
dc.subject platforma stabilometryczna
dc.title THE INFLUENCE OF THE COMPREHENSIVE TREATMENT PROCEDURE ON BALANCED POSTURE IN PATIENTS WITH LUMBOSACRAL SPINE AILMENTS
dc.title.alternative WPŁYW KOMPLEKSOWEGO POSTĘPOWANIA LECZNICZEGO NA POSTAWĘ RÓWNOWAŻNĄ PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations