Home

Pain Caused by the Iliopsoas Muscle Injury. Case Study

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Smuczyński, Wojciech
dc.contributor.author Śniegocki, Maciej
dc.contributor.author Woźniak, Kamila
dc.contributor.author Siedlecki, Zygmunt
dc.contributor.author Pawlicka, Aleksandra
dc.contributor.author Grela, Marcin
dc.date.accessioned 2014-06-23T13:32:26Z
dc.date.available 2014-06-23T13:32:26Z
dc.date.issued 2013-12-09
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 27, pp. 59-61
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.2478/mbs-2013-0037
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2000
dc.description.abstract The injuries of iliopsoas muscle are seldom described in the medical literature. The following report presents the case of a female patient who suffered from the iliopsoas injury. During the examination it was found out that the injury had been the result of falling off a chair. The initial localization of the pain source was difficult as the attempts in moving the leg resulted in radiculalgia. Imaging examination excluded skeletal injuries and vascular anomalies. The iliopsoas injury was localized along with intramuscular hematoma, both of which were responsible for the pain. Applying complex preventive treatment resulted in improvement of the patient’s condition and stopping the pain.
dc.description.abstract Uszkodzenia mięśnia biodrowo-lędźwiowego są rzadko poruszanym tematem w doniesieniach fachowej literatury medycznej. W pracy przedstawiono przypadek chorej, która doznała urazu mięśnia biodrowo-lędźwiowego. W wywiadzie stwierdzono, że przyczyną powstania dolegliwości był upadek z krzesła. Wstępne zlokalizowanie źródła dolegliwości bólowych było utrudnione, gdyż przy próbach ruchu kończyną dolną pojawiał się ból o torze korzeniowym. Badania obrazowe wykluczyły uszkodzenia szkieletowe oraz anomalie naczyniowe. Zlokalizowano uszkodzenie mięśnia biodrowo-lędźwiowego z towarzyszącym krwiakiem śródmięśniowym, które było odpowiedzialne za obecność opisywanych dolegliwości bólowych. Wdrożone kompleksowe leczenie zachowawcze poskutkowało poprawą stanu pacjentki i całkowitym zniesieniem dolegliwości bólowych.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject injury
dc.subject iliopsoas muscle
dc.subject intramuscular hematoma
dc.subject radiculalgia
dc.subject muscle rupture
dc.subject uraz
dc.subject mięsień biodrowo-lędźwiowy
dc.subject krwiak śródmięśniowy
dc.subject ból korzeniowy
dc.subject uszkodzenie mięśnia
dc.title Pain Caused by the Iliopsoas Muscle Injury. Case Study
dc.title.alternative Dolegliwości bólowe spowodowane urazem mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Opis przypadku
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations