Home

The Process of Human Aging and Involution Changes in the Brain

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Łęt, Paweł
dc.contributor.author Szabela, Anna Polak
dc.contributor.author Porzych, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-06-23T13:32:25Z
dc.date.available 2014-06-23T13:32:25Z
dc.date.issued 2013-12-09
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 27, pp. 23-26
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.2478/mbs-2013-0031
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1998
dc.description.abstract The aging process and systemic changes occurring in it have an impact on the brain. Commonly observed symptoms of an old age such as cognitive impairment and slowness of movement are the illustration of the changes in the brain. These changes are for brain structure, quantities of neurotransmitters and hormonal activity. We can partially modify the time and the dynamics of the development of evolutional changes through an appropriate preventive action.
dc.description.abstract Proces starzenia i ogólnoustrojowe zmiany w nim zachodzące nie pozostają bez wpływu na mózgowie. Powszechnie obserwowane objawy starości takie jak zaburzenia poznawcze, czy spowolnienie ruchowe są odzwierciedleniem zmian w mózgu. Zmiany te dotyczą struktury mózgu, ilości neurotransmitterów czy aktywności hormonalnej. Częściowo możemy modyfikować czas i dynamikę rozwoju zmian inwolucyjnych, poprzez właściwe działania profilaktyczne.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject mózg
dc.subject neuroprzekaźniki
dc.subject ośrodkowy układ nerwowy
dc.subject starzenie
dc.subject inwolucja
dc.subject mózg
dc.subject neuroprzekaźniki
dc.subject ośrodkowy układ nerwowy
dc.subject starzenie
dc.subject inwolucja
dc.title The Process of Human Aging and Involution Changes in the Brain
dc.title.alternative Proces starzenia się człowieka a zmiany inwolucyjne w jego mózgu
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations