Home

Antioxidant Properties of Flavonoids and Honeys Studied By Optical Spectroscopy Methods

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wybranowski, Tomasz
dc.contributor.author Ziomkowska, Blanka
dc.contributor.author Kruszewski, Stefan
dc.date.accessioned 2014-06-23T13:15:37Z
dc.date.available 2014-06-23T13:15:37Z
dc.date.issued 2013-12-09
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 27, pp. 53-58
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.2478/mbs-2013-0036
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1997
dc.description.abstract Flavonoids are considered very efficient radical scavengers and found in almost every plant. Antioxidant activities of flavonoids and a few popular kinds of bee honeys were investigated using absorbance spectroscopy. Spectral methods are powerful tools for the study of biologically active compounds and allow measurements of low concentrated substances under physiological conditions. Quercetin, naringenin, catechin, 3-hydroxyflavone were studied during the reaction with the 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl radical (DPPH·). The results suggest that quercetin and catechin are better antioxidants than vitamin C. Among the analyzed honeys buckwheat honey exhibited the strongest antioxidant properties. Kinetic studies of the radical-scavenging activity were also performed. One can observe that popular vitamin C reduces free radicals instantly after adding to the solution, while flavonoids cause rather an exponential decay in concentration of the free radicals in the solutions. Our results show that adding of CuCl 2 to the solution of DPPH and quercetin did not influence the level of antioxidant capacity of quercetin.
dc.description.abstract Flawonoidy uważane są za bardzo skuteczne wymiatacze wolnych rodników i występują niemal w każdej roślinie. Właściwości antyoksydacyjne flawonoidów oraz kilku najbardziej popularnych rodzajów miodów pszczelich zbadano metodami spektroskopii absorpcyjnej. Metody optyczne są przydatnym narzędziem do badania związków biologicznie czynnych i umożliwiają pomiary w niskich stężeniach badanych substancji oraz w warunkach fizjologicznych. Kwercetynę, naringeninę, katechinę, 3- hydroksyflawon badano w reakcji z rodnikiem 2,2-diphenyl- 1-picrylhydrazyl (DPPH•). Wyniki pokazują, że kwercetyna oraz katechina są lepszymi przeciwutleniaczami niż witamina C. Spośród analizowanych miodów miód gryczany wykazuje najsilniejsze właściwości antyoksydacyjne. Przeprowadzono także badania kinetyki wymiatania wolnych rodników. Zaobserwowano, że popularna witamina C wymiata wolne rodniki niemal natychmiast po dodaniu do roztworu DPPH, zaś flawonoidy raczej wywołują wykładniczy zanik stężenia wolnych rodników. Nasze wyniki wskazują także, że dodanie CuCl 2 do roztworu DPPH i kwercetyny nie wpływa znacząco na zdolności przeciwutleniające kwercetyny.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject flavonoids
dc.subject bee honey
dc.subject DPPH
dc.subject flawonoidy
dc.subject miód pszczeli
dc.title Antioxidant Properties of Flavonoids and Honeys Studied By Optical Spectroscopy Methods
dc.title.alternative Badanie właściwości antyoksydacyjnych flawonoidów oraz miodów metodami spektroskopii optycznej
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations