Home

Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wołowska, Agata
dc.date.accessioned 2014-06-23T13:06:54Z
dc.date.available 2014-06-23T13:06:54Z
dc.date.issued 2014-05-15
dc.identifier.citation Rocznik Andragogiczny, Vol. 20, pp. 119-132
dc.identifier.issn 1429-186X
dc.identifier.other doi:10.12775/RA.2013.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1989
dc.description.abstract The main objective of this research was to determine the level of different aspects of job satisfaction among white-collar workers and to examine how dimensions of psychological climate (psychological safety and psychological meaningfulness) affect job satisfaction. The author also searched for determinants of quality of life. The data for this study were collected from 207 Polish employees. The participants were recruited from public administration offices. The research has shown that: 1) white-collar workers are most satisfied with the stability of employment and interactions with coworkers, and the least satisfied with remuneration, 2) psychological climate has a significant influence on job satisfaction, 3) job satisfaction is a significant predictor of the sense of life quality among the respondents.
dc.description.abstract Głównym celem badania było określenie poziomu różnych aspektów satysfakcji z pracy urzędników oraz sprawdzenie, w jakim stopniu satysfakcja z pracy wyznaczana jest przez wymiary klimatu psychologicznego (bezpieczeństwo psychiczne i znaczenie pracy). Ponadto poszukiwano wyznaczników poczucia jakości życia. Badaniem objęto 207 polskich pracowników. Uczestnicy rekrutowali się z urzędów administracji publicznej. Badanie ujawniło, że: 1) urzędnicy w pracy najbardziej zadowoleni są z pewności zatrudnienia i relacji ze współpracownikami, najmniej zaś z wynagrodzenia, 2) klimat psychologiczny w istotny sposób wyznacza satysfakcję z pracy, 3) satysfakcja z pracy jest istotnym predyktorem poczucia jakości życia w grupie badanych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject job satisfaction
dc.subject the sense of life quality
dc.subject psychological climate
dc.subject satysfakcja z pracy
dc.subject poczucie jakości życia
dc.subject klimat psychologiczny
dc.title Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników
dc.title.alternative Job satisfaction and its predictors, and the sense of life quality among white-collar workers
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations