Home

Szkoły jednopłciowe – powrót do intymności kształcenia

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Nalaskowski, Aleksander
dc.date.accessioned 2014-06-23T13:06:53Z
dc.date.available 2014-06-23T13:06:53Z
dc.date.issued 2014-04-22
dc.identifier.citation Paedagogia Christiana, No. 1, Vol. 31, pp. 171-178
dc.identifier.issn 1505-6872
dc.identifier.other doi:10.12775/PCh.2013.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1973
dc.description.abstract The article indicates the value of varied education – for females and males separately, which tries to provide for differences in development of both sexes. The context for the afterthought is not the said differences but counter intimacy of life, i.e. decline of areas understood as private, intimate, personal, taboo. The author argues that developing man needs the said intimacy at the point of entering into the education path experiencing own failures. These are particularly painful if observed by the opposite sex representatives and simultaneously normal in terms of other course of development of representatives of both sexes.
dc.description.abstract Artykuł zwraca uwagę na wartość edukacji zróżnicowanej – prowadzonej oddzielnie dla chłopców i dla dziewcząt, która stara się uwzględniać różnice w rozwoju obojga płci. Kontekstem dla refleksji nie są jednak owe różnice, ale deintymizacja życia, czyli zanik obszarów, rozumianych jako prywatne, intymne, osobiste, objęte tabu. Autor przekonuje, że dojrzewającemu człowiekowi potrzeba owej intymności właśnie wówczas, gdy wkracza na ścieżkę edukacji i przeżywa na niej swoje niepowodzenia. Są one szczególnie bolesne, gdy obserwują je przedstawiciele drugiej płci, a równocześnie normalne, biorąc pod uwagę inny przebieg rozwoju reprezentantów każdej z płci.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject varied education
dc.subject single gender schools
dc.subject intimacy
dc.subject counter intimacy of life
dc.subject edukacja zróżnicowana
dc.subject szkoły jednopłciowe
dc.subject intymność
dc.subject deintymizacja życia
dc.title Szkoły jednopłciowe – powrót do intymności kształcenia
dc.title.alternative Single-Gender Schools – Back to Intimacy of Education
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations