Home

INFECTIONS IN POLISH PEDIATRIC HEMATOLOGY, ONCOLOGY AND STEM CELL TRANSPLANTATION CENTERS IN 2012-2013: INCIDENCE REPORT

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Styczyński, Jan
dc.date.accessioned 2014-06-23T12:09:22Z
dc.date.available 2014-06-23T12:09:22Z
dc.date.issued 2014-05-20
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 2, Vol. 28, pp. 55-62
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.2478/MBS.2014.017
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1971
dc.description.abstract Background. Infections are the main cause of morbidity and mortality in children with cancer or undergoing stem cell transplantation. Objective. The aim of this study was the analysis of incidence and outcome of bacterial, fungal and viral infections in Polish centers of pediatric hematology and oncology (PHO) and pediatric hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) units over a period of 24 months: iPhot-13 project. Patients and methods. During the analyzed period a total number of 1768 patients were newly-diagnosed for malignancy and 308 HSCTs were performed in participating centers. A total number of 2556 infections were reported. Results. The incidence of patients with at least one episode of microbiologically documented infections with bacteria etiology was 26.3% among children undergoing chemo- and/or radiotherapy, and 34.1% among children undergoing hematopoietic stem cell transplantation. The incidence of patients with at least one episode of fungal infection was 7.6% among children undergoing chemoand/ or radiotherapy, and 27.3% among children undergoing hematopoietic stem cell transplantation. The incidence of IFI was prominently high in ALL (13.0% in PHO setting, and 31.3% in HSCT setting) and AML patients (43.2% in PHO, and 44.7% in HSCT setting). Viral infections reached 9.3% of patients in PHO setting, including a group of previously transplanted patients. The incidence of viral infections in HSCT setting reached 41.2%. This rate reached 51.3% children after allo-HSCT and 10.5% after auto-HSCT. Conclusions. Emerging data from Polish pediatric oncohematology and hematopoietic stem cell transplant centers indicate high incidence of infectious complications in pediatric population. Rate of bacterial infections is similar to those reported in international studies. The incidence of IFI in ALL and AML is much higher than it was recently anticipated. Viral infections occur in half of transplant patients and might severely compromise the benefit of transplant.
dc.description.abstract Wstęp. Zakażenia mogą być częstą przyczyną chorobowości i śmiertelności wśród dzieci z chorobami nowotworowymi lub poddawanymi przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. Cel. Analiza częstości i zejścia zakażeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych w polskich pediatrycznych ośrodkach onkohematologii (PHO) i/lub przeszczepiania komórek krwiotwórczych (HSCT) w okresie 24 miesięcy: projekt iPhot-13. Pacjenci i metodyka. W badanym okresie w ośrodkach uczestniczących w projekcie u 1768 dzieci rozpoznano chorobę nowotworową oraz wykonano 308 HSCT. Zgłoszono 2556 przypadków zakażeń. Wyniki. Odsetek pacjentów z co najmniej jednym epizodem zakażenia bakteryjnego wynosi 26,3% wśród dzieci z oddziałów PHO oraz 34,1% wśród dzieci po HSCT. Częstość inwazyjnych zakażeń grzybiczych wynosi 7,6% u pacjentów PHO oraz 27,3% wśród dzieci po HSCT. Częstość IFI była szczególnie wysoka u dzieci z ALL (PHO-13,0%, HSCT-31,3%) i AML (PHO-43,2%, HSCT-44,7%). Zakażenia wirusowe wystąpiły u 9,3% dzieci z oddziałów PHO. Częstość zakażeń wirusowych po HSCT wyniosła 41,2%, w tym 51,3% po allo-HSCT oraz 10,5% po auto- HSCT. Wnioski. Pojawiające się dane z polskich pediatrycznych ośrodków PHO i HSCT wskazują na wysoką częstość powikłań infekcyjnych w populacji dziecięcej. Odsetek zakażeń bakteryjnych jest porównywalny do danych międzynarodowych. Częstość zakażeń grzybiczych jest wyższa niż dane dostępne z ostatniej dekady. Infekcje wirusowe występują u połowy pacjentów HSCT i mogą niweczyć efekt wykonanych transplantacji.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject bacterial infections
dc.subject invasive fungal infections
dc.subject viral infections
dc.subject malignant diseases
dc.subject oncohematology
dc.subject hematopoietic stem cell transplantation
dc.subject children
dc.subject zakażenia bakterie
dc.subject inwazyjne zakażenia grzybicze
dc.subject zakażenia wirusowe
dc.subject choroby nowotworowe
dc.subject onkohematologia
dc.subject przeszczepianie komórek krwiotwórczych
dc.subject dzieci
dc.title INFECTIONS IN POLISH PEDIATRIC HEMATOLOGY, ONCOLOGY AND STEM CELL TRANSPLANTATION CENTERS IN 2012-2013: INCIDENCE REPORT
dc.title.alternative ZAKAŻENIA W POLSKICH PEDIATRYCZNYCH OŚRODKACH HEMATOLOGII, ONKOLOGII I PRZESZCZEPIANIA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH W LATACH 2012-2013: EPIDEMIOLOGIA
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations