Home

Presentation of polysomnogram by color voltage array

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Pracki, Tadeusz
dc.contributor.author Wiłkość, Monika
dc.contributor.author Pracka, Daria
dc.date.accessioned 2014-06-23T12:09:21Z
dc.date.available 2014-06-23T12:09:21Z
dc.date.issued 2013-03-26
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 1, Vol. 27, pp. 53-57
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.2478/mbs-2013-0008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1960
dc.description.abstract The paper contains a description of the original technique known as the Color Voltage Array (CVA) used for graphic presentation of EEG signal for both polysomnographic and EEG research. CVA uses color to present electrical voltages of particular waves in the EEG recordings calculated through the Fast Fourier Transform (FFT). The overnight sleep records of 56 healthy volunteers of both sexes (42 women, 14 men; aged 19-27) were analyzed in order to verify the CVA technique. The obtained results confirm the applicability of the CVA technique to the analysis of the human sleep. For analysis of the sleep process, the authors suggest using the Color Voltage Array technique together with a traditional hypnogram. The informative value of a hypnogram increases significantly when combined with CVA.
dc.description.abstract W pracy opisano oryginalną technikę Color Voltage Array (CVA) graficznej prezentacji sygnału EEG, do zastosowań zarówno w badaniach polisomnograficznych jak i w badaniach EEG. CVA prezentuje kolorowo zawartość napięć elektrycznych poszczególnych fal w zapisie EEG, obliczonych przy użyciu szybkiej transformaty Fouriera (FFT). W celu weryfikacji proponowanej techniki CVA, przebadano całonocne zapisy snu 56 zdrowych ochotników obojga płci (42 kobiety, 14 mężczyzn), w wieku 19-27 lat. Uzyskane wyniki potwierdzają przydatność techniki w analizie przebiegu polisomnograficznego snu człowieka. Autorzy proponują stosowanie w analizie przebiegu snu techniki Color Voltage Array wraz z tradycyjnym hipnogramem. Wartość informacyjna hipnogramu w połączeniu z CVA znacznie wtedy wzrasta.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject sleep
dc.subject EEG
dc.subject spectral analysis
dc.subject power density
dc.subject FFT
dc.subject root mean square voltage
dc.subject color voltage array
dc.subject sen
dc.subject analiza widmowa
dc.subject widmo mocy
dc.subject napięcie skuteczne
dc.title Presentation of polysomnogram by color voltage array
dc.title.alternative Prezentacja Polisomnogramu Przy Użyciu Metody Color Voltage Array
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations