Home

Obecność/nieobecność religii w dyskursie pedagogicznym

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bagrowicz, Jerzy
dc.date.accessioned 2014-06-17T21:43:59Z
dc.date.available 2014-06-17T21:43:59Z
dc.date.issued 2012-06-23
dc.identifier.citation Teologia i Człowiek, No. 1, Vol. 19, pp. 91-99
dc.identifier.issn 1731-5638
dc.identifier.other doi:10.12775/TiCz.2012.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1935
dc.description.abstract I diversi e numerosi cambiamenti che si svolgono nel mondo odierno hanno pure il grande influsso sulla la forma della discussione della educazione. In essa si parla delle drammatiche sfide che stanno davanti all’educazione e minacce i quali essa deve affrontare. In fondo della discussione della situazione oppure della crisi della educazioine, pure della religione, si indica le cose più fondamentali come per esempio la relazione fra cultura e religione, l’educazione e religione, pedagogia e fiolosofia pedagogia e teologia. Tutto questo è ogni tanto il buon punto di partenza per la discussione della forma di educazione giusta per oggi.
dc.description.abstract Przemiany, jakim podlega współczesny świat, wywierają wpływ także i na kształt dyskusji o edukacji. Autorzy zabierający głos na ten temat coraz częściej nawiązują do najbardziej dramatycznych wyzwań, jakie dziś stają przed edukacją lub też zagrożeń, z którymi musi ona się zmagać. W dobie wyraźnego kryzysu edukacyjnego, mniej lub bardziej kompetentnych i rzetelnych dyskusji o stanie lub kryzysie edukacji, także religijnej, wskazuje się niekiedy na zagadnienia bardziej fundamentalne, jak na przykład relacje między kulturą i religią, edukacją i religią, pedagogiką i filozofią, czy pedagogiką a teologią. Jest to niekiedy dobrym, a nawet koniecznym punktem wyjścia dla dyskusji o kształcie edukacji właściwej na dziś.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Obecność/nieobecność religii w dyskursie pedagogicznym
dc.title.alternative la presenza/assenza della religione nel discorso pedagogico
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations