Home

Atrakcyjność turystyczna lasów w kontekście nowych tendencji i trendów w turystyce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Hołowiecka, Beata
dc.contributor.author Grzelak-Kostulska, Elżbieta
dc.date.accessioned 2014-05-27T16:20:24Z
dc.date.available 2014-05-27T16:20:24Z
dc.date.issued 2014-05-27
dc.identifier.issn 1509-1414
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1906
dc.description.abstract Nowe tendencje i trendy w turystyce, wywierają i będą wywierały wpływ na wielkość ruchu turystycznego i jego strukturę. Są zatem cennym źródłem informacji niezbędnych w prognozowaniu zmian popytu turystycznego. Wiedza jaką możemy czerpać z obserwacji obecnych zachowań turystycznych i ich ewolucji w stosunku do wcześniejszych, uzupełniona umiejętnością poprawnego wyjaśniania owych zmian z pewnością pomoże wskazać jak będą kształtować się przyszłe społeczne potrzeby i oczekiwania względem lasów. The new tendencies and trends are influencing and will impact on the size of the tourist movement and its structure in the tourism. There are crucial and valuable sources of information necessary to the forecasting of the demand tourist changes. Knowledge, that we could gain from the observation of the current tourist behaviors and their evolution, supplemented of the proper explanation ability of those changes, helps to indicate how the demands and the public expectation will change regarding the forests.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Studia i Materiały CEPL w Rogowie;R. 15. Zeszyt 37 / 4 / 2013
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject lasy
dc.subject turystyka
dc.subject rekreacja
dc.subject trendy w turystyce
dc.subject preferencje turystyczne
dc.title Atrakcyjność turystyczna lasów w kontekście nowych tendencji i trendów w turystyce
dc.title.alternative Forests tourist attractiveness in the context of the new tendencies and trends in tourism
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations