Home

Dziecko chore w środowisku domowym i szkolnym. Wybrane problemy zdrowotne.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kram, Mirosława
dc.date.accessioned 2014-05-24T09:44:38Z
dc.date.available 2014-05-24T09:44:38Z
dc.date.issued 2014-05-24
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1902
dc.description.abstract W przedstawionych materiałach dydaktycznych kierowanych do studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu dokonano opisu dziecka chorego. Prace rozpoczyna opis dziecka gorączkującego i cierpiącego ból. Są to wspólne objawy dla chorób o ostrym przebiegu jak i przewlekłym. Następnie dokonano charakterystyki najczęściej występujących chorób dzieci. Ka da z nich opisano w aspekcie klinicznym i pielęgnacyjnym. Szczególną uwagę zwrócono na chore dziecko w środowisko szkolnym.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject dziecko
dc.subject uczeń
dc.subject choroba
dc.subject opieka
dc.title Dziecko chore w środowisku domowym i szkolnym. Wybrane problemy zdrowotne.
dc.title.alternative Sick child in home and school environment. Selected health problems.
dc.type info:eu-repo/semantics/other


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations