Home

Taksonometryczna analiza realizacji Strategii Lizbońskiej w latach 2001-2005

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Balcerzak, Adam P.
dc.contributor.author Górecka, Dorota
dc.contributor.author Rogalska, Elżbieta
dc.date.accessioned 2014-05-21T11:00:15Z
dc.date.available 2014-05-21T11:00:15Z
dc.date.issued 2014-05-21
dc.identifier.issn 0043-518X
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1901
dc.description.abstract Artykuł przedstawia taksonometryczną analizę realizacji Strategii Lizbońskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Prezentuje wyniki badania empirycznego polegającego na zastosowaniu procedury porządkowania liniowego i analizy skupień. Badanie miało na celu ocenę stopnia realizacji założeń Strategii Lizbońskiej przez 27 krajów wchodzących obecnie w skład UE, przy zastosowaniu statystycznych metod analizy wielowymiarowej. Analiza przeprowadzona została w oparciu o 14 wskaźników strukturalnych zaproponowanych przez Komisję Europejską i przyjętych na szczycie w Lizbonie jako podstawa do oceny postępów w budowaniu najbardziej konkurencyjnej na świecie gospodarki opartej na wiedzy. Dodatkowym celem badania było pogrupowanie państw w jednorodne podzbiory ze względu na stopień realizacji Strategii oraz wskazanie tych państw, które z jej realizacją radzą sobie najlepiej i najgorzej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject Strategia Lizbońska, gospodarka oparta na wiedzy, porządkowanie liniowe, analiza skupień
dc.subject Strategia Lizbońska
dc.subject gospodarka oparta na wiedzy
dc.subject porządkowanie liniowe
dc.subject analiza skupień
dc.title Taksonometryczna analiza realizacji Strategii Lizbońskiej w latach 2001-2005
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations