Home

Taksonomiczna analiza jakości kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej w latach 2002-2008

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Balcerzak, Adam P.
dc.date.accessioned 2014-05-21T10:54:45Z
dc.date.available 2014-05-21T10:54:45Z
dc.date.issued 2014-05-21
dc.identifier.issn 1505-9332
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1900
dc.description.abstract Artykuł prezentuje wielowymiarową analizę jakości kapitału ludzkiego w krajach UE. Zgodnie planem Europa 2020 kraje Wspólnoty muszą stale podnosić jakość kapitału ludzkiego, adekwatnie do wymogów konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Kraje mogą działać w tym zakresie zgodnie z indywidualnymi strategiami rozwoju. Tym samym konieczne jest porównywanie ich wyników. Pozwoli to na wskazanie pozytywnych przykładów, które można wykorzystywać w procesie tworzenia strategii oraz przykładów negatywnych, których bezwzględnie należy unikać. Badanie dotyczy lat 2002-2008, zastosowano procedurę porządkowania liniowego bazującej na metodzie wzorca rozwoju Hellwiga, z zachowaniem stałego wzorca dla całego okresu oraz zmiennego wzorca dla danych Eurostatu.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLA WIU - Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 176/2011
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject kapitał ludzki
dc.subject wielowymiarowa analiza
dc.subject UE
dc.title Taksonomiczna analiza jakości kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej w latach 2002-2008
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations