Home

Ewolucja języka: horyzont metodologiczny

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wacewicz, Sławomir
dc.date.accessioned 2014-05-20T08:37:19Z
dc.date.available 2014-05-20T08:37:19Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje. red. P. Stalmaszczyk, P., s. 27–42
dc.identifier.isbn 978-83-89425-52-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1893
dc.description.abstract Ewolucja języka jest polem badawczym przeżywającym w ostatnich latach niezwykle dynamiczny rozwój. Stan ów jest efektem działania dwóch głównych przyczyn. Z jednej strony jest to pewne ogólne zwiększenie zainteresowania wyjaśnieniami ewolucyjnymi w nauce, którego jesteśmy obecnie świadkami. Jednocześnie mamy do czynienia z olbrzymim postępem wewnątrz dyscyplin szczegółowych związanych z ewolucją języka, takich jak choćby prymatologia (nauka o naczelnych innych, niż człowiek, zwłaszcza małpach), czy neurobiologia, oraz ich integracją w ramach dynamicznie rozwijających się nauk kognitywnych, w ich szerokim rozumieniu. Niniejszy artykuł jest próbą ‘przeglądu sił’ w zmaganiach z trudnym zagadnieniem, a jego zadania są następujące: określenie jak należy (a jak nie należy) rozumieć ewolucję języka, krótkie omówienie perspektyw oraz metod badawczych i zasygnalizowanie ich ograniczeń, zwrócenie uwagi na szereg podstawowych niebezpieczeństw i potencjalnych pułapek, które niosą ze sobą intuicyjnie atrakcyjne wyjaśnienia ewolucji języka, przedstawienie krótkiej charakterystyki przedmiotów konsensusu.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo LEXIS, Kraków
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subject ewolucja
dc.subject ewolucja języka
dc.subject pochodzenie języka
dc.subject protojęzyk
dc.subject filogeneza języka
dc.subject glottogeneza
dc.subject komunikacja małp
dc.title Ewolucja języka: horyzont metodologiczny
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart
dc.type info:eu-repo/semantics/preprint


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations