Home

Komunikacja naukowców. Sieci społeczne w nauce

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Osińska, Veslava
dc.date.accessioned 2014-05-20T08:30:04Z
dc.date.available 2014-05-20T08:30:04Z
dc.date.issued 2014-05-20
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1891
dc.description.abstract Analiza sieci społecznych – jest nowoczesną strategią w badaniu grup społecznych, a w szczególności ich struktury organizacyjnej. Analogicznie, analiza struktury naukowej społeczności akademickiej opiera się o liczbowe zestawienia współcytowań prac naukowych. Jednym z ważniejszych etapów obu analiz jest wizualizacja wyników, której zadaniem jest czytelne, intuicyjne przedstawienie podobieństwa i korelacji grup badanych obiektów (graczy lub naukowców) w ograniczonej przestrzeni reprezentacji. Metodologia wizualizacji bardzo się rozwinęła w ostatnich dwóch dziesięcioleciach, na co wpłynęły wzrost mocy obliczeniowej komputerów, włączając najnowsze rozwiązania wydajnych kart graficznych oraz nieliniowy przyrost zasobów sieciowych wolnego dostępu. W artykule przedstawione zostały badania porównawcze metod wizualizacji, stosowanych w naukometrii oraz socjometrii. W obu dziedzinach wspomniane metody pozwalają na odtworzenie i wielowymiarową analizę dynamicznej sieci powiązań, które mają kluczowe znaczenie dla badań procesów przepływu informacji i wiedzy. Autorka na konkretnych przykładach pokazuje, jak zastosowanie technik wizualizacji informacji może poszerzyć perspektywy analizy i interpretacji funkcjonowania zawodowych grup społecznych.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject wizualizacja nauki
dc.subject wizualizacja sieci społecznych
dc.subject wizualizacja informacji
dc.title Komunikacja naukowców. Sieci społeczne w nauce
dc.type info:eu-repo/semantics/conferenceObject


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations