Home

Refleksy myśli politycznej Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego w powojennych koncepcjach polskiej polityki wschodniej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Czechowska, Lucyna
dc.date.accessioned 2014-05-20T08:26:06Z
dc.date.available 2014-05-20T08:26:06Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Epigoństwo czy twórcza ciągłość? Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej, s. 194-213
dc.identifier.isbn 978-83-7611-876-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1890
dc.description Tekst ukazał się pod panieńskim nazwiskiem autorki - Lucyna Osińska.
dc.description.abstract Celem artykułu jest analiza miejsca myśli politycznej Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego w powojennych koncepcjach polskiej polityki wschodniej. Autorka w pierwszej kolejności porównuje stanowiska obu polityków odnośnie do kluczowych zagadnień z początków XX wieku. Badaniu poddano stosunek polityków do Rosji i Niemiec przed i w trakcie I wojny światowej, do granic i ustroju terytorialnego odradzającej się Rzeczypospolitej, do jej polityki zagranicznej po odzyskaniu niepodległości, a także do niepodległości mniejszych narodów byłego imperium Romanowów. Następnie autorka analizuje założenia polskiej polityki wschodniej w dobie PRL oraz III RP odnajdując refleksy poglądów wymienionych powyżej polityków: w oficjalnej polityce władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, myśli politycznej „londyńskiej” emigracji oraz kręgów paryskiej „Kultury”, a także koncepcji polsko-ukraińskiego partnerstwa strategicznego, „wschodniego wymiaru” UE oraz tzw. koncepcji neorealistycznej.
dc.description.abstract The purpose of this article is to analyze the impact of political thought of Jozef Pilsudski and Roman Dmowski in the post-war Polish eastern policy concepts. The author first compares the positions of the two politicians with regard to the key issues of the early twentieth century. Text analyzes the ratio of the politicians to Russia and Germany before and during World War I, the borders and territorial system of the reborn Poland, foreign policy after restoring independence, as well as to the independence of smaller nations of the former Romanovs’ empire. Then the author analyzes the assumptions of Polish eastern policy in the era of the Peoples Republic of Poland (PRL) and the Third Republic of Poland (III RP) by finding reflections of Pilsudski’s and Dmowski’s views in the official policy of PRL’s authorities, the political thought of "London" emigration, and circles of Paris "Culture", as well as in the concept of Polish -Ukrainian strategic partnership, the concept of the "eastern dimension" of the EU and the so-called neo-realistic concept.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject polska polityka wschodnia
dc.subject Piłsudski
dc.subject Dmowski
dc.title Refleksy myśli politycznej Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego w powojennych koncepcjach polskiej polityki wschodniej
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations