Home

Remarks on the GNS Representation and the Geometry of Quantum States

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji