Home

The concept of strategic partnership as an input in the modern alliance theory

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Czechowska, Lucyna
dc.date.accessioned 2014-05-20T08:22:20Z
dc.date.available 2014-05-20T08:22:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Copernicus Journal of Political Science issue 2 (4) 2013, pp. 36-51.
dc.identifier.issn 2299-4335
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1889
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest nowej instytucji międzynarodowych stosunków politycznych – partnerstwu strategicznemu. Autorka analizuje w nim realia prowadzenia polityki zagranicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku oraz zabiera głos w dyskusji pomiędzy neoliberałami a neorealistami odnośnie naturalnej skłonności państw do rywalizacji lub współpracy. Osadzając swoją koncepcję w ramach realistycznej teorii sojuszy omawia także stan badań literatury przedmiotu oraz rozróżnienie na sojusze sensu stricte i sensu largo, przychylając się do szerszego rozumienia tego terminu. Główny trzon tekstu stanowi jednak prezentacja modelu idealnego badanej instytucji. Autorka przedstawia i uzasadnia w nim swoją definicję oraz zestaw cech konstytutywnych materialnego partnerstwa strategicznego.
dc.description.abstract The article is devoted to the new institution of the international political relations – a strategic partnership. The author analysis the realities of the foreign policy conduct in the first decade of the 21st century and takes side on the discussion between neoliberals and neorealists on the states' natural tendency to rivalry or cooperation. Settling her concept in the framework of the realists theory of allliances, the author describes the condition of research on the issue and differentiate between the sensu stricte and sensu largo alliance, moving closer the the wider understanding of the term. The core of the essay though is the presentation of the perfect model of the issue. Therefore, the author presents and justifies her own definition and sets constitutive features of the material strategic partnership.
dc.language.iso eng
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject alliance theory
dc.subject strategic partnership
dc.subject special relations
dc.subject cooperation
dc.subject rivalry
dc.title The concept of strategic partnership as an input in the modern alliance theory
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations