Home

Preventive program of early detection of chronic kidney disease. Action “Warning Kidney”- Bydgoszcz 2010.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Miśkowiec-Wiśniewska, Ilona
dc.contributor.author Donderski, Rafał
dc.contributor.author Wiechecka-Korenkiewicz, J
dc.contributor.author Tomaszewicz, W.
dc.contributor.author Manitius, Jacek
dc.contributor.author Klawe, Jacek J.
dc.date.accessioned 2014-05-07T06:58:10Z
dc.date.available 2014-05-07T06:58:10Z
dc.date.issued 2014-04-08
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 1, Vol. 28, pp. 35-38
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2014.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1879
dc.description.abstract Chronic kidney disease (CKD) is a significant health problem in Poland and all over the world. It is estimated that in Poland CKD affects more than 4 million people (it is about 10-13% of the Polish population). Early detection of CKD is of great importance because of the possibility of an effective therapy to protect kidney function especially in patients with high risk of developing CKD. The aim of the study was to analyze the results of the program for early detection of kidney disease conducted in Bydgoszcz in 2010. 347 subjects took part in preventive action of early detection of kidney disease. They underwent free laboratory tests:urinalysis, serum creatinine level, eGFR calculation. Moreover, in each patient’s blood pressure was measured. Besides laboratory tests results, all patients were given comprehensive information concerning further nephrological management. 347 people were evaluated in this local Preventive Program of Early CKD detection. There were two fold more women than men. The largest group among the respondents were people aged between 50 and 70 years of age, in stage 2 (63.1%, GFR> 60 ml/min) and 3-stage kidney disease (31.4%, eGFR <60 ml /min).
dc.description.abstract Przewlekła choroba nerek (PChN) stanowi znaczący problem zdrowotny w Polsce i na świecie. Szacuje się, że w Polsce na choroby nerek choruje ponad 4 mln osób co stanowi ok. 10-13% społeczeństwa. Wczesne wykrywanie PChN ma ogromne znaczenie dla możliwości podjęcia skutecznej terapii, mającej na celu ochronę funkcji nerek zwłaszcza w grupach wysokiego ryzyka rozwoju PChN. Celem przedstawionej pracy jest analiza wyników programu wczesnego wykrywania chorób nerek przeprowadzonego na terenie Bydgoszczy w roku 2010. W programie profilaktycznym udział wzięło 347 osób, którym wykonano badanie ogólne moczu, oznaczono stężenie kreatyniny, wyliczono eGFR oraz zmierzono ciśnienie tętnicze. Pacjentom wydano ulotki informacyjne na temat dalszego postępowania po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych. Na badania profilaktyczne zgłosiło się 347 osób, dwukrotnie więcej kobiet niż mężczyzn, najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku pomiędzy 50 a 70 rokiem życia. Najliczniejszą grupę stanowili badani w stadium 2 (63,1%, GFR> 60 ml/min) i w stadium 3 PChN (31.4%, eGFR <60 ml / min).
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject chronic kidney disease glomerular filtration rate serum creatinine level prevention program
dc.subject przewlekła choroba nerek
dc.subject filtracja kłębuszkowa
dc.subject stężenie kreatyniny
dc.subject program profilaktyczny
dc.title Preventive program of early detection of chronic kidney disease. Action “Warning Kidney”- Bydgoszcz 2010.
dc.title.alternative Profilaktyczny program wczesnego rozpoznawania przewlekłej choroby nerek- akcja „Uwaga Nerki”- Bydgoszcz 2010.
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations