Home

Ultraviolet radiation (UV) induces f-action rearrangement and cell death in the A549 human lung cancer cell line

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Klimaszewska-Wiśniewska, Anna
dc.contributor.author Redzimska, Monika
dc.contributor.author Izdebska, Magdalena
dc.contributor.author Grzanka, Alina
dc.date.accessioned 2014-05-07T06:58:10Z
dc.date.available 2014-05-07T06:58:10Z
dc.date.issued 2014-04-08
dc.identifier.citation Medical and Biological Sciences, No. 1, Vol. 28, pp. 17-22
dc.identifier.issn 1734-591X
dc.identifier.other doi:10.12775/MBS.2014.003
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1878
dc.description.abstract The human lung cancer cell line, A549, was employed to investigate the effect of UV radiation on the actin cytoskeleton organization in relation to its potential involvement in cell death processes. The light and electron microscopy analysis was performed to find the morphological signs of cell death in UV-treated A549 cells. In turn, the F-actin architecture was determined using fluorescence microscopy after phalloidin-Alexa Fluor 488 staining. We observed apoptosis as well as mitotic catastrophe-like morphological changes in A549 cells exposed to UV radiation. We also found the vacuoles in the cytoplasm of UV-exposed A549 cells, which are considered to be indicative of autophagy. All morphological effects of UV radiation were time-dependent. Furthermore, alterations in cell morphology corresponded with actin cytoskeleton reorganization. F-actin was presented in the form of dense ring-like structures surrounding the nuclei of cells with apoptotic-like phenotype. Moreover, in some of these cells depolymerization of F-actin occurred. On the other hand, the enlarged cells exhibited strongly expanded actin network. Our study revealed that ultraviolet radiation induced F-actin reorganization, which was accompanied by the characteristic apoptotic features. These results also suggest that UV induces not only the apoptosis but also the non-apoptotic cell deaths and in each of these processes reorganization of actin cytoskeleton is essential.
dc.description.abstract W niniejszej pracy użyto linii komórkowej ludzkiego raka płuca, A549, w celu określenia wpływu promieniowania UV na organizację cytoszkieletu aktynowego w powiązaniu z jego potencjalnym udziałem w śmierci komórki. Wykonano analizy na poziomie mikroskopu świetlnego i elektronowego, które umożliwiły określenie zmian morfologicznych wskazujących na indukcję różnych rodzajów śmierci komórkowej pod wpływem promieniowania UV. Filamenty aktynowe wyznakowane zostały falloidyną skoniugowaną z fluorochromem Alexa Fluor 488. Po ekspozycji komórek na działanie promieniowania UV obserwowano liczne komórki morfologicznie podobne do apoptotycznych, jak również te, o cechach morfologicznych charakterystycznych dla katastrofy mitotycznej. W komórkach linii A549 traktowanych promieniowaniem UV zaobserwowano również liczne wakuole cytoplazmatyczne, które są uważane za wyznacznik autofagicznej śmierci komórek. Wszystkie zaobserwowane zmiany były zależne od czasu ekspozycji i korelowały z reorganizacją cytoszkieletu aktynowego. W komórkach apoptotycznych F-aktyna występowała w postaci pierścieni otaczających jądra komórkowe. Ponadto, w niektórych komórkach o fenotypie apoptozy F-aktyna uległa depolimeryzacji. Z drugiej strony komórki powiększone wykazywały znaczne rozbudowanie sieci filamentów aktynowych. Prezentowane badania wskazują na reorganizację cytoszkieletu aktynowego po ekspozycji komórek na promieniowanie UV, która wiąże się głównie z procesem apoptozy. Jednakże, wyniki doświadczeń sugerują, że promieniowanie UV indukuje także nieapoptotyczne rodzaje śmierci komórek, w przebiegu których reorganizacja F-aktyny jest również istotna.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject sport of people with disabilities
dc.subject a medical college
dc.subject a physical education college
dc.subject male students
dc.subject female students
dc.subject profession
dc.subject views
dc.subject sport niepełnosprawnych
dc.subject uczelnia medyczna
dc.subject uczelnia wychowania fizycznego
dc.subject studenci
dc.subject studentki
dc.subject zawód
dc.subject poglądy
dc.title Ultraviolet radiation (UV) induces f-action rearrangement and cell death in the A549 human lung cancer cell line
dc.title.alternative Promieniowanie ultrafioletowe (UV) indukuje rearanżację F- Aktyny oraz śmierć komórek linii raka płuc A549
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations