Home

Rola i zadania integratorów płatności w polskim e-handlu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kunkowski, Janusz
dc.date.accessioned 2014-05-07T06:01:16Z
dc.date.available 2014-05-07T06:01:16Z
dc.date.issued 2014-04-07
dc.identifier.citation Copernican Journal of Finance & Accounting, No. 2, Vol. 2, pp. 75-89
dc.identifier.issn 2300-3065
dc.identifier.other doi:10.12775/CJFA.2013.017
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1860
dc.description.abstract The paper presents the role of payment integrators in the Polish e-commerce and estimates the factors which have a major impact on cooperation between an online store and the integrator. Author use the statistical data and results of the empirical research which have been conducted by him. The aim of this article is to show the model of payment integrators working and their significance for the development of e-commerce in Poland. It also describes the main changes on the e-payment market with particular emphasis on the growing role of payment integrators.
dc.description.abstract W artykule przedstawiono znaczenie integratorów płatności przy obsłudze metod płatności, a także dokonano oceny czynników mających główny wpływ na podjęcie przez sklep internetowy współpracy z integratorem. Wykorzystano w nim dane statystyczne oraz wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autora. Celem artykułu jest przedstawienie modelu funkcjonowania integratorów płatności w handlu internetowym oraz ich znaczenia dla rozwoju handlu internetowego w Polsce. Praca prezentuje również zmiany zachodzące na rynku e-płatności w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej roli integratorów płatności.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject payment integrators
dc.subject e-commerce
dc.subject online stores
dc.subject payment method
dc.subject integratorzy płatności
dc.subject sklepy internetowe
dc.subject metody płatności
dc.title Rola i zadania integratorów płatności w polskim e-handlu
dc.title.alternative Role and tasks of payment integrators in the Polish e-commerce
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations