Home

Iluzja pieniądza – istota, koszty społeczno-gospodarcze i sposoby ich redukcji w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Huterski, Robert
dc.date.accessioned 2014-05-07T06:01:16Z
dc.date.available 2014-05-07T06:01:16Z
dc.date.issued 2014-04-07
dc.identifier.citation Copernican Journal of Finance & Accounting, No. 2, Vol. 2, pp. 45-60
dc.identifier.issn 2300-3065
dc.identifier.other doi:10.12775/CJFA.2013.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1859
dc.description.abstract To be deceived, only or mainly, by nominal monetary categories while undertaking economic decisions, what is called a money illusion, may generate serious economic disturbances. In the light of sustainable development concept, it is negative phenomenon that may destabilize economic and social orders. It works mainly through distortion of income distribution among society and deepening market imbalances in time of crisis. Therefore, it is desirable to undertake activities that lead to reduction of money illusion, with special regard to the policy of state that supports stability of money purchasing power together with parallel intensive education of society about mechanics of money illusion, starting from secondary school level.
dc.description.abstract Sugerowanie się przy podejmowaniu decyzji gospodarczych wyłącznie lub głównie nominalnymi kategoriami pieniężnymi, czyli tzw. iluzja pieniądza, może generować poważne zaburzenia gospodarcze. W świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju jest to zjawisko negatywne, mogące destabilizować zarówno ład gospodarczy, jak i społeczny. Dzieje się to zwłaszcza poprzez zniekształcanie rozkładu dochodów w społeczeństwie oraz pogłębianie nierównowag rynków w sytuacjach kryzysowych. Dlatego pożądane są działania redukujące skalę iluzji pieniądza, a zwłaszcza polityka państwa możliwie sprzyjająca stabilności siły nabywczej pieniądza i równoległa intensyfikacja powszechnej edukacji społeczeństwa odnośnie do mechanizmów iluzji pieniądza, od poziomu szkoły średniej począwszy.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject money illusion
dc.subject sustainable development
dc.subject behavioral finance
dc.subject iluzja pieniądza
dc.subject zrównoważony rozwój
dc.subject finanse behawioralne
dc.title Iluzja pieniądza – istota, koszty społeczno-gospodarcze i sposoby ich redukcji w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju
dc.title.alternative Money illusion – the essence, social and economic costs and ways of their reduction in the light of sustainable development concept
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations