Home

Zabezpieczenie społeczne w Polsce – uwarunkowania kulturowo-historyczne oraz ekonomiczne

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Adamiak, Stanisław
dc.contributor.author Chojnacka, Ewa
dc.contributor.author Walczak, Damian
dc.date.accessioned 2014-05-07T06:01:16Z
dc.date.available 2014-05-07T06:01:16Z
dc.date.issued 2014-04-07
dc.identifier.citation Copernican Journal of Finance & Accounting, No. 2, Vol. 2, pp. 11-26
dc.identifier.issn 2300-3065
dc.identifier.other doi:10.12775/CJFA.2013.013
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1857
dc.description.abstract In the first place, the paper analyses the cultural-historical background of the social security in Poland. Given the largely enrooted Catholicism of the country, the development of the social teaching of the Catholic Church is surveyed. It is followed by a short history of the social security legislation in Poland from 1918 to 1997, and finally the current economical conditions of the system are analysed. The paper concludes with the opinion, that the current system, providing large social endowments to various strata of the population, generally answers the expectations of the people as well as corresponds to Catholic social teaching.
dc.description.abstract Artykuł rozpoczyna analiza tła historyczno-kulturowego zjawisk związanych z zabezpieczeniem społecznym w Polsce. Ze względu na znaczącą rolę religii katolickiej w naszym kraju, przedmiotem opisu jest najpierw nauczanie społeczne Kościoła katolickiego dotyczące tej materii. Następnie przedstawiono skróconą historię prawodawstwa związanego z zabezpieczeniem społecznym w Polsce w okresie od 1918 do 1997 r. oraz analizę sytuacji obecnej. Przeprowadzona analiza wskazuje, że system zabezpieczenia społecznego w Polsce jest rozbudowany. Szeroki zakres świadczeń przeznaczonych dla różnych grup społecznych odpowiada zarówno ogólnym oczekiwaniom obywateli, jak i idei solidaryzmu społecznego wynikającej m.in. z katolickiej nauki Kościoła.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject social security system
dc.subject Catholic social teaching
dc.subject social solidarism
dc.subject zabezpieczenie społeczne
dc.subject katolicka myśl społeczna
dc.subject solidarność społeczna
dc.title Zabezpieczenie społeczne w Polsce – uwarunkowania kulturowo-historyczne oraz ekonomiczne
dc.title.alternative Social Security in Poland – cultural, historical and economical issues
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations