Home

Ewolucja ekologicznego rynku finansowego z perspektywy ekonomii instytucjonalnej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Moszyński, Michał
dc.contributor.author Więckowska, Marcelina
dc.date.accessioned 2014-05-07T06:01:16Z
dc.date.available 2014-05-07T06:01:16Z
dc.date.issued 2014-04-08
dc.identifier.citation Copernican Journal of Finance & Accounting, No. 1, Vol. 3, pp. 1212-133
dc.identifier.issn 2300-3065
dc.identifier.other doi:10.12775/CJFA.2014.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1856
dc.description.abstract In the market economy the “actors” act according to rules of the game – the institutions – which impose certain restrictions on their behavior, making it more predictable for the other participants, reduce risk and uncertainty, and furthermore lowers transaction costs, etc. Institutions can be broadly divided into formal (coming from the state) and informal (derived from market participants and their interactions). Market participants are trying to creatively interpret the rules for their own use. The financial sector is regarded as being particularly creative in its approach to the formal rules due to its flexibility, speed and innovation. In this context it is interesting to consider a growing interest of the participants of the commercial financial market in the idea of environmental protection from the perspective of institutional economics. This constitutes the aim of the study, which main concern is to answer the following questions: How can the ecological behavior of the financial market players be attributed to the new institutions? What are the driving forces behind this phenomenon? What sanctions are imposed for breaking informal rules? How do the formal and informal institutions interact? Finally, how could the state influence and reinforce such behavior?
dc.description.abstract W gospodarce rynkowej aktorzy działają według reguł gry – instytucji, które nakładają na ich zachowania pewne ograniczenia, sprawiają, że staje się ono bardziej przewidywalne dla innych uczestników rynku, zmniejszają ryzyko i niepewność, redukują koszty transakcyjne itp. Instytucje można najogólniej podzielić na formalne (pochodzące od państwa i jego organów) i nieformalne (pochodzące od uczestników rynku i ich interakcji). Uczestnicy rynku starają się w twórczy sposób interpretować reguły, pragnąc wykorzystać je na swój użytek. Sektor finansowy postrzegany jest jako szczególnie twórczo podchodzący do reguł formalnych z uwagi na jego elastyczność, szybkość działania i innowacyjność. W tym kontekście za interesujące należy uznać rozważenie rosnącego zainteresowania komercyjnych uczestników rynku finansowego ochroną środowiska z perspektywy ekonomii instytucjonalnej. Stanowi to cel badawczy opracowania, zmierzającego do odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Na ile ekologiczne zachowanie w aspekcie ochrony środowiska może być interpretowane jako nowa instytucja? Jakie jest podłoże powstawania takich instytucji? Jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie nowych nieformalnych reguł ekologicznych? Jakie relacje zachodzą pomiędzy regułami formalnymi a nieformalnymi? Jak państwo mogłoby sterować i wzmacniać tego typu zachowania?
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject ecological financial market
dc.subject institutional economics
dc.subject formal institutions
dc.subject informal institutions
dc.subject ekologiczny rynek finansowy
dc.subject ekonomia instytucjonalna
dc.subject instytucje formalne
dc.subject instytucje nieformalne
dc.title Ewolucja ekologicznego rynku finansowego z perspektywy ekonomii instytucjonalnej
dc.title.alternative Evolution of ecological financial market from the perspective of institutional economics
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations