Home

Inwestowanie w akcje banków stosujących wysokie standardy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu notowanych na GPW w Warszawie

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Buszko, Michał
dc.date.accessioned 2014-05-07T06:01:16Z
dc.date.available 2014-05-07T06:01:16Z
dc.date.issued 2014-04-08
dc.identifier.citation Copernican Journal of Finance & Accounting, No. 1, Vol. 3, pp. 45-60
dc.identifier.issn 2300-3065
dc.identifier.other doi:10.12775/CJFA.2014.004
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1854
dc.description.abstract The paper characterizes benefits and evaluates profitability of investments in stock of banks participating in RESPECT Index, i.e. a special index distinguishing companies that implement high standards of corporate social responsibility. In the paper, there is a brief characteristics of RESPECT Index, its nature, goals and ways of functioning. After that, there are presented base statistics of investors’ return and risk related to the RESPECT Index. In the next part the author describes banks listed on WSE in Poland and their role in RESPECT Index. Further, there are included rates of return from investments in socially responsible banks versus WIG Banking index. The last part of the paper is related to analysis of the bank stock prices around the day of their entrance to RESPECT Index and their cumulative returns since listing within the Index on WSE.
dc.description.abstract Artykuł charakteryzuje korzyści oraz ocenia rentowność inwestycji w akcje banków uczestniczących w indeksie RESPECT Index, tzn. szczególnym indeksie podkreślającym spółki stosujące wysokie standardy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule zawarto krótką charakterystyką indeksu, jego znaczenie, cele i sposoby funkcjonowania. W dalszej kolejności zaprezentowano podstawowe statystyki opisowe dotyczące rentowności oraz ryzyka inwestowania w portfel odpowiadający indeksowi RESPECT Index. W dalszej części autor charakteryzuje banki notowane na GPW w Warszawie oraz ich rolę w rozważanym indeksie. Następnie przedstawione zostały stopy zwrotu inwestorów posiadających akcje rozważanych banków na tle rentowności indeksu WIG Banki. W ostatniej części przedstawione zostały analizy dotyczące cen akcji banków w okresie ich wprowadzania do indeksu, a także skumulowane stopy zwrotu od czasu notowania banków w ramach indeksu RESPECT Index.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject CSR
dc.subject RESPECT Index
dc.subject Profitability
dc.subject Rentowność
dc.title Inwestowanie w akcje banków stosujących wysokie standardy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu notowanych na GPW w Warszawie
dc.title.alternative Investments in stock of banks implementing high social responsibility standards listed on the Warsaw Stock Exchange
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations