Home

Oddziaływania terapeutyczne i resocjalizacyjne w środowisku otwartym wobec kobiet wykorzystujących seksualnie dzieci

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kowalczyk, Małgorzata Henryka
dc.date.accessioned 2014-04-17T07:25:14Z
dc.date.available 2014-04-17T07:25:14Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym. Stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych, red. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk, s. 98-119
dc.identifier.isbn 978-83-63955-13-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1847
dc.description.abstract Seksualne wykorzystywanie dzieci, zwłaszcza w okresie pre-pubertalnym, przez kobiety jest zjawiskiem dość mało rozpoznanym, co może nasuwać wniosek o marginalnym charakterze tego zjawiska. Kobiety, które dopuściły się przemocy seksualnej wobec dzieci zwykle są traktowane jako „przypadki z zaburzeniami psychicznymi” wobec których najbardziej uzasadnione jest podjęcie leczenia nie zaś oddziaływania resocjalizacyjno- terapeutyczne. Ze względu na to, że problematyka sprawców przestępstw seksualnych jest zdecydowanie lepiej rozpoznana i zbadana aniżeli kobiet dopuszczających się podobnych czynów, większość znanych programów oddziaływań terapeutyczno-resocjalizacyjnych powstało z myślą o mężczyznach. W odniesieniu do sprawczyń wykorzystywania seksualnego podobne programy dopiero powstają w oparciu o doświadczenia terapeutów. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie możliwości oddziaływań terapeutycznych i resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, podejmowanych wobec kobiet wykorzystujących seksualnie dzieci. Takie ujęcie problemu wymaga wstępnej analizy etiologicznej i fenomenologicznej bowiem można sądzić, że w odniesieniu do kobiet znaczącą rolę odgrywać będą inne czynniki lub ich konfiguracje aniżeli w przypadku mężczyzn. Otwartym pozostaje także problem czy wypracowane wobec sprawców przemocy seksualnej formy oddziaływań terapeutycznych mogą znaleźć także zastosowanie w oddziaływaniach adresowanych do kobiet, które dopuściły się podobnych czynów. W opracowaniu przedstawiona zostanie także autorska próba wskazań resocjalizacyjnych nawiązujących do terapii gender – biased.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT"
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject seksualne wykorzystywanie dzieci
dc.subject resocjalizacja
dc.subject terapia
dc.subject terapia sprawczyń
dc.title Oddziaływania terapeutyczne i resocjalizacyjne w środowisku otwartym wobec kobiet wykorzystujących seksualnie dzieci
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations